spacer

 

STADHUIS

Situering

Voorgevel StadhuisHet vernieuwde en uitgebreide stadhuis draagt de sporen van een bewogen, maar rijke geschiedenis. In 1867 werd beslist om het oude schepenhuis horend bij het belfort, dat sinds 1275 dienst deed als stadhuis-avant-la-lettre, af te breken en het stadhuis op een nieuwe locatie te bouwen. Om dit te kunnen doen, was een serieuze verbouwing en uitbreiding nodig, want door de eeuwen heen verkreeg het te vernieuwen gebouw verschillende functies: vanaf 1245 een hospitaal der Alexianen, vanaf 1796 de hoofdwacht van de gendarmerie of de corps de garde, en vanaf 1839 een spin-, kant-, brei- en lagere school voor minder bedeelde meisjes in handen van de Apostolinen.

Nadat de plannen voor de verbouwing en uitbreiding (naar het ontwerp van de Kortrijkse architect en bouwmeester Pierre Nicolas Croquison) in 1869 goedgekeurd werden, konden in 1872 de bouwwerken van start gaan. Vooral de neo-classicistische voorgevel in Franse witsteen spring hierbij in het oog. In 1875 werd het gebouw officieel ingehuldigd en deed het voortaan dienst als stadhuis, vredegerecht, politiecommissariaat, vergaderplaats voor de 'werkrechtersraad', conciërgerie, twee gevangeniscellen en estaminet. Beide wereldoorlogen brachten ernstige schade toe aan het stadhuis.

In 1951 werd de zijgevel in de Tramstraat volledig gerestaureerd en werden bureaus herschikt. In 1976 verlieten het politiecommissariaat en het vredegerecht hun vertrouwde plaats. In de jaren 1980 en 1990 werd de stedelijke administratie alsmaar groter. Deze evolutie bracht enkele logistieke problemen met zich mee: het stadhuis was niet vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers, en een aantal stadsdiensten konden door gebrek aan ruimte geen comfortabele dienstverlening meer garanderen. Kortom, een grondige verbouwing drong zich op.

In 1997 werd beslist het stadhuis te renoveren en uit te breiden met een stuk nieuwbouw. Door de ingang naar het nieuwe binnengebied - het Alexianenplein - te projecteren, ontstaat een informeel plein als verbindend element tussen de Markt, het stadhuis, de bibliotheek, de academies en de Europahal. Het stadhuis werd in januari 2009 na de verbouwingen opnieuw in gebruik genomen.

Een gedenkplaat naast de ingang op de Markt verwijst naar de Tieltse faam als Europastad, in 1989 bekroond met een van de hoogste onderscheidingen, uitgereikt door het Europese Parlement.
 

Locatie

Markt 13, 8700 Tielt

Reservatie/meer info:

Dienst voor Toerisme

Huis Mulle De Terschueren
Ieperstraat 42-46
8700 Tielt
tel 051 42 82 55
 


Stad Tielt
Cultuur
Toerisme
Jeugd
Sport