Dag van de Trage Weg - Plukwandelroute

Deze informatie is niet meer actueel!
Dag van de Trage Weg - 16/10/2022 Voor de start van alles wat met de Plukwandelroute in Schuiferskapelle heeft te maken, gaan we even terug naar het verslag van het Open Forum van het Bewonersplatform van 02/03/2020. Daarin staat nl. het volgende: "Bart Guillemyn presenteert het voorstel om een wandelroute van zo'n 5 km vast te leggen en te bewegwijzeren over stille wegen in en rondom ...

Wanneer

  • 16 oktober ’22 (zo)
    van 15.00 u tot 19.00 u

Prijs

Gratis

Waar

naam
O.L.V. Geboortekerk Schuiferskapelle
adres
Klokkestraat 18700 Schuiferskapelle (Tielt)

Info

Dag van de Trage Weg - 16/10/2022

Voor de start van alles wat met de Plukwandelroute in Schuiferskapelle heeft te maken, gaan we even terug naar het verslag van het Open Forum van het Bewonersplatform van 02/03/2020.

Daarin staat nl. het volgende:
"Bart Guillemyn presenteert het voorstel om een wandelroute van zo'n 5 km vast te leggen en te bewegwijzeren over stille wegen in en rondom Kapelle. Daarin zou bv. ook een stukje eetbare plukroute kunnen opgenomen worden (fruitbomen op openbaar domein die mogen geplukt worden), en wijken zouden via het wandelpad met elkaar kunnen verbonden worden. Hiervoor kan tot 5.000 € subsidie verkregen worden. Het dossier dient tegen 04/03 te worden ingediend (op het moment van de vergadering dus overmorgen). Het Open Forum stemt volledig in, waarna Bart aan de slag kan."

Al snel vormde zich hierrond een enthousiaste werkgroep van acht leden met deskundigen in verschillende materies. Na enkele gezamenlijke wandelingen, was er over de te nemen route snel eensgezindheid, alsook over de naam Plukwandelroute. De deskundigen m.b.t. aanplanting zorgden er voor dat er op de best geschikte plaatsen plukzones werden gepland én geplant, de handige deskundigen werkten bordjes uit, de heemkundig geïnteresseerden verzamelden historische kennis en actuele weetjes, de deskundigen met literaire vaardigheden penden alles neer, en de IT-mannen plaatsten alles op de lokale website. Het subsidiebedrag werd gespendeerd aan materiaal voor de bewegwijzering en aan plantgoed, en ten slotte werd alles gefinaliseerd met een infobord bij de start, een wandelbrochure, een plooifolder, en bewegwijzering mét QR-codes, waarmee alle info vlot voor iedereen beschikbaar werd.

Een huzarenstukje, want goed een jaar later al vond tijdens de juni-kermis van 2021 de inwandeling plaats van de pas geboren Plukwandelroute. Door de gekende coronacrisis werd dit helaas een individuele en geen gezamenlijke wandeling. Hoewel de aanvraag nog lopende was, werd toch al geproost op de officieuze inhuldiging van de Pastoor Paul Vercruysse-wegel, helaas ook alweer individueel. In het programma van die juni-kermis werd alvast een beknopte levensschets van Pastoor Vercruysse opgenomen.

Pastoor Paul Vercruysse-wegel ? Ja, inderdaad, want laten we het nevenprojectje m.b.t. de trage wegen op de wandelroute niet vergeten. In maart 2021 werd nl. een dossiertje ingediend bij Stad Tielt met het voorstel om de trage wegen op het parcours een naam te geven. Daarvoor werd historische info opgezocht met als resultaat een gefundeerd voorstel voor de “nieuwe” namen. Dit voorstel werd door de bevoegde instanties, adviesraden en werkgroepen onder de loep genomen, en werd uiteindelijk volledig goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. In september ll., anderhalf jaar na indiening, konden de bordjes met de nieuwe namen worden geplaatst. Het zijn meteen de eerste dergelijke bordjes op Tielts grondgebied.

Drie trage wegen kregen hun historische naam terug, twee trage wegen kregen een nieuwe en historisch verantwoorde naam toegekend:

• Gilliaertwegel: tussen Uitweg en Ijspol
• Plukroutewegel: tussen Ganzebruggestraat en Steenakkerwegel
• Groote Kapellewegel: tussen Dosseweg en Klokkestraat
• Pastoor Paul Vercruyssewegel: tussen Klokkestraat en H. D'hontstraat
• Kuiperswegel: tussen Biermanstraat en 't Een en 't Ander

De Dag van de Trage Weg is een ideale gelegenheid om de wandelroute in niet-coronatijden nog even in de kijker te zetten, en de bordjes van de nieuwe trage wegen in te huldigen. Om 15.00 u. stipt start aan het infobord een begeleide wandeling waarbij regelmatig even halt zal worden gehouden op markante plaatsen en waarbij ook de tuin van de voormalige pastorij eenmalig zal worden opengesteld. Achteraf vindt er om 17.30 u. in de kerk nog een receptie plaats waarbij het lokale biertje van The Dirty Scums en de lokale wijn van Wijngoed Kapelle kan worden gedegusteerd. Na een woordje van de burgemeester volgt er ook nog een woordje over wijlen pastoor Paul Vercruysse, wiens persoonlijk aangekochte kunstwerken nog steeds in de kerk te bezichtigen zijn.

Om een beetje een idee te hebben van het aantal deelnemers, wordt aan de geïnteresseerden gevraagd om op de Facebook-pagina van het event hun aanwezigheid te melden.


FaceBook: https://www.facebook.com/events/1453407131844682


www.leefbaarschuiferskapelle.be > Wandelroutes