Autonoom Gemeentebedrijf

Het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt (AGB Tielt) is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de stad Tielt van 1 september 2011. Het AGB voert welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang uit die zijn vastgelegd in een beheersovereenkomst tussen de stad Tielt en het AGB. Het AGB heeft voornamelijk tot doel om de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van het patrimonium te beheren en voert de exploitatie uit van de in de culturele, toeristische en sportieve activiteiten of voor ontspanningsdoeleinden.

 

OPROEP TOT KANDIDATEN HORECA-CONCESSIE SPORT- EN RECREATIEDOMEIN WATEWY

 

In september 2018 loopt de huidige concessie af van de cafetaria op domein Watewy, Hondstraat 100 in Tielt. Daarom doet het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt een oproep tot kandidaten om de horeca-uitbating verder te zetten, via een nieuwe concessieovereenkomst met een looptijd van 9 jaar.

 

Concept

Sport- en recreatiedomein Watewy heeft heel wat te bieden, zowel voor jong als minder jong: veel groen, uitgebreide mogelijkheden voor sport en spel, diverse verenigingen zijn er thuis. Naast de cafetaria bevindt zich een sanitair blok met kleedkamers en douches. Watewy leeft ook: naast de voetbalcompetitie zorgen jaarlijkse evenementen voor heel wat bezoekers.  

Op deze fraaie plek vormt een aantrekkelijke horecagelegenheid met een zomers zonneterras en gezellige binnenruimte dan ook een absolute meerwaarde: iedereen is er altijd welkom.

 

Profiel

Je bent vertrouwd met of hebt een ruime interesse voor sport en het verenigingsleven? Je ziet wel brood in het geschetste totaalconcept en wenst dat mee verder uit te bouwen? Ben je de opgewekte gastvrouw of -heer die we zoeken? Dien dan je kandidatuur in volgens de geldende voorwaarden.

 

Praktisch

Alle informatie rond de concessie zelf (gunningscriteria en plaatsbezoek, inhoud concessie-overeenkomst, formulier kandidaatstelling en situatieplan) kan je raadplegen via de onder 'downloads' aangegeven pdf's. 

Je kan de concessieovereenkomst en de inschrijvingsvoorwaarden ook schriftelijk toegestuurd krijgen op eenvoudige aanvraag bij AGB Tielt, Markt 13, 8700 Tielt ter attentie van Gudrun Dupont of via gudrun.dupont@tielt.be.

Voor een eventueel plaatsbezoek kan je contact opnemen met de huidige uitbaatster Cindy Wielfaert op het nummer T 0475 28 89 37.

 

Timing

De kandidaatstellingen dienen ons te bereiken ten laatste op 14 augustus 2018.