Autonoom Gemeentebedrijf

Het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt (AGB Tielt) is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de stad Tielt van 1 september 2011. Het AGB voert welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang uit die zijn vastgelegd in een beheersovereenkomst tussen de stad Tielt en het AGB. Het AGB heeft voornamelijk tot doel om de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van het patrimonium te beheren en voert de exploitatie uit van de in de culturele, toeristische en sportieve activiteiten of voor ontspanningsdoeleinden.

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt eveneens dat na elke zitting een besluitenlijst met beknopte informatie ter beschikking gesteld wordt, deze vind je via de raadpleegomgeving van het lokaal bestuur:

Openingsuren & contact

Tel.
051 42 81 60
F
051 40 51 89
Deel deze pagina