naar top
Gemeente staden

Opening onderzoek ‘de commodo et incommodo’ straten n.a.v. de uitbreiding van Industrie Noord

De burgemeester en schepenen van stad Tielt brengen ter kennis dat er een onderzoek ‘ de commodo et incommodo’ open is betreffende het geven van een straatnaam aan de 2 nieuwe straten n.a.v. de uitbreiding van industrie Noord in Tielt, nl.:

  • MARIE STRACKSTRAAT (roze kleur op het plan) en
  • BURGEMEESTER VANDER MEULENSTRAAT (gele kleur op het plan)

In toepassing van het decreet 28.01.1977 en wijzigingen tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

De belanghebbenden die menen eventuele opmerkingen en/of bezwaren te hebben, kunnen die schriftelijk binnen de 30 dagen indienen van heden tot 03.05.2022.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Tielt, 04.04.2022

de Algemeen Directeur,                     de Burgemeester,

Get. Hendrik VANDENBRUWANE         Get. Luc VANNIEUWENHUYZE

Datum bekendmaking wo 6 apr 2022
Datum besluit ma 4 apr 2022