naar top
Gemeente staden

Sluiting onderzoek ‘de commodo et incommodo’ straten n.a.v. de uitbreiding van Industrie Noord

PROCES-VERBAAL VAN SLUITING VAN EEN ONDERZOEK

Op 18 mei 2022 zijn wij, De burgemeester en schepenen van stad Tielt samengekomen in onze gewone vergaderzaal van het stadhuis, ingevolge onze bekendmaking van 04 april 2022 laatstleden, teneinde de bedenkingen te aanhoren die mochten gemaakt zijn betreffende het geven van 2 nieuwe straatnamen n.a.v. de uitbreiding van industrie Noord, nl. Marie Strackstraat (roze kleur  op het plan) en Burgemeester Vander Meulenstraat (gele kleur op het plan).

In toepassing van het decreet 28.01.1977 en wijzigingen tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Geen opmerkingen en/of bezwaren werden ingediend.

Dit proces-verbaal wordt afgesloten en opgemaakt op de dag zoals hierboven vermeld.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Tielt, 18.05.2022

de Algemeen Directeur,                     de Burgemeester.

Get. Hendrik VANDENBRUWANE         Get. Luc VANNIEUWENHUYZE

Datum bekendmaking di 24 mei 2022
Datum besluit wo 18 mei 2022