naar top
Gemeente staden

BVBA DOKTER DEROUS, Deken Darraslaan 85, 8700 Tielt

Kort omschreven gaat het over Aanvraag tot regularisatie van de samenvoeging van app. 3.1 en app. 3.2.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Deken Darraslaan 104, 8700 Tielt - Deken Darraslaan 102, 8700 Tielt; kadastraal bekend: TIELT 1 AFD, sectie A, 1003 X 5

Het college van burgemeester en schepen heeft op 05/06/2019 de omgevingsvergunning geweigerd. Tegen deze beslissing werd beroep ingediend bij de Deputatie.

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft op 10/10/2019 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Omgeving van de Stad Tielt, op volgend adres:

Markt 13, 8700 Tielt; 051/42 81 40 – omgevingsloket@tielt.be

(openingsuren en contact: www.tielt.be )

Datum bekendmaking di 22 okt 2019
Datum besluit di 22 okt 2019