naar top
Gemeente staden

BVBA C.M.R., Bevrijdingslaan 6, 8700 Tielt

Het stadsbestuur van Tielt deelt mee dat BVBA C.M.R., Bevrijdingslaan 6, 8700 Tielt, een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning heeft ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over MILIEU : gewone aanvraag bij een bouwbedrijf.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Bevrijdingslaan 6, 8700 Tielt; kadastraal bekend: TIELT 2 AFD, sectie E, 0552 D TIELT 2 AFD, sectie E, 0547 C TIELT 2 AFD, sectie E, 0547 D

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft op 31-10-2019 volgende beslissing genomen:

De omgevingsvergunning werd deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Omgeving van de Stad Tielt, op volgend adres:

Markt 13, 8700 Tielt; 051/42 81 40 – omgevingsloket@tielt.be

(openingsuren en contact: www.tielt.be )

Datum bekendmaking do 7 nov 2019
Datum besluit do 31 okt 2019