naar top
Gemeente staden

BVBA KOPIE SERVICE, Grote Hulststraat 63, 8700 Tielt

Het stadsbestuur van Tielt deelt mee dat BVBA KOPIE SERVICE, Grote Hulststraat 63, 8700 Tielt

een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning heeft ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over verbouwen van woning, handelsruimte en studentenkamer en functiewijziging.

(*)De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Grote Hulststraat 63, 8700 Tielt; , kadastraal bekend: TIELT 3 AFD, sectie G, 0100 G 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 november 2019 volgende beslissing genomen:

De omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Omgeving van de Stad Tielt, op volgend adres:

Markt 13, 8700 Tielt; 051/42 81 40 – omgevingsloket@tielt.be

(openingsuren en contact: www.tielt.be )

Datum bekendmaking di 12 nov 2019
Datum besluit wo 6 nov 2019