naar top
Gemeente staden

Declercq Steven, Oude Stationstraat 53, 8700 Tielt

Het stadsbestuur van Tielt deelt mee dat Declercq Steven, Oude Stationstraat 53, 8700 Tielt een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning heeft ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over Vellen van een boom.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Oude Stationstraat 53, 8700 Tielt; kadastraal bekend: TIELT 3 AFD, sectie I, 0498 X

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 oktober 2019 volgende beslissing genomen:

De omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Omgeving van de Stad Tielt, op volgend adres:

Markt 13, 8700 Tielt; 051/42 81 40 – omgevingsloket@tielt.be

(openingsuren en contact: www.tielt.be )

U

Datum bekendmaking di 12 nov 2019
Datum besluit za 30 nov 2019