naar top
Gemeente staden

Blancke Caroline - Van Hulle Kristof, Kanegemstraat 1, 8700 Tielt

Het stadsbestuur van Tielt deelt mee dat Blancke Caroline - Van Hulle Kristof, Kanegemstraat 1, 8700 Tielt een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning heeft ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over bouwen van een woning ter vervanging van een bestaande woning met bijgebouw en het slopen van een bijgebouw.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Hooitstraat 11, 8700 Tielt; kadastraal bekend: TIELT 4 AFD (SCHUIFERSKAPELLE), sectie A, 0321 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 oktober 2019 volgende beslissing genomen:

De omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Omgeving van de Stad Tielt, op volgend adres:

Markt 13, 8700 Tielt; 051/42 81 40 – omgevingsloket@tielt.be

(openingsuren en contact: www.tielt.be )

Datum bekendmaking di 12 nov 2019
Datum besluit wo 30 okt 2019