naar top
Gemeente staden

Hoste Jonas - De Deygere Lotte, Stedemolenstraat 84,

Het stadsbestuur van Tielt deelt mee dat Hoste Jonas - De Deygere Lotte, Stedemolenstraat 84,

8700 Tielt

een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning heeft ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over renoveren van bestaande woning en realiseren van een woonuitbreiding over 2 bouwlagen.

(*)De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Kasteelstraat 118, 8700 Tielt; , kadastraal bekend: TIELT 3 AFD, sectie I, 0317 S 5 TIELT 3 AFD, sectie I, 0317 N 7 TIELT 3 AFD, sectie I, 0317 M 7 TIELT 3 AFD, sectie I, 0317 W 7 TIELT 3 AFD, sectie I, 0317 H 7

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 januari 2020 volgende beslissing genomen:

De omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Omgeving van de Stad Tielt, op volgend adres:

Markt 13, 8700 Tielt; 051/42 81 40 – omgevingsloket@tielt.be

(openingsuren en contact: www.tielt.be )

Datum bekendmaking ma 13 jan 2020
Datum besluit wo 8 jan 2020