naar top
Gemeente staden

Tests COVID-19 in WZC Deken Darras negatief

Op donderdag 30 april werden alle bewoners van het woonzorgcentrum Deken Darras en alle personeelsleden van Zorg Tielt die in contact komen met bewoners getest op COVID-19. Alle 317 tests waren negatief.

Dat de tests negatief zijn, is het resultaat van de vele inspanningen en opofferingen van zowel de medische omkadering en de Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA), de bewoners, de familie van onze bewoners en uiteraard de personeelsleden en directie van het WZC. Deze opofferingen en de iets strengere toepassing van de normen van het Agentschap Zorg blijken nu inderdaad hun effect te hebben.

Belangrijk is echter goed te begrijpen dat het hier om een momentopname gaat. Het zal dus zaak zijn de inspanningen nog even aan te houden en de maatregelen goed te blijven toepassen. De oorlog tegen het coronavirus is immers nog niet gewonnen, wel een belangrijke veldslag.

Exitstrategie

We blijven de evolutie van het virus goed opvolgen en bereiden ons voor op de exitstrategie, ook voor ons WZC. Deze exit moet zorgvuldig worden voorbereid zonder onnodige risico’s te nemen voor onze bewoners die nu eenmaal een kwetsbare groep vormen.

Vanaf 18 mei laten we alvast in Residentie Ampe één mantelzorger per bewoner toe. Later wordt dan bekeken vanaf wanneer dit ook kan binnen het WZC. Het is van belang dat dit op een verantwoorde manier gebeurt en enkel op voorwaarde dat de gunstige trend inzake nieuwe besmettingen zich verder zet.

We wensen het personeel, de directie en de CRA uitdrukkelijk te bedanken voor hun tomeloze inzet en het goede resultaat dat we hierdoor vandaag kunnen voorleggen.

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 05 mei 2020