naar top
Gemeente staden

Dienstverlening op afspraak

Omwille van de coronacrisis is de dienstverlening aangepast. De stads- en ocmw-diensten werken al geruime tijd enkel op afspraak.

> Via telefoon, e-mail of het digitale loket kan je heel wat zaken vanop afstand afhandelen en is een bezoek aan de dienst dus niet nodig. Via deze link heb je een overzicht van alle diensten, vind je meteen hun contactgegevens en zie je ook voor welke dienstverlening ze telkens instaan.

> Is een bezoek aan de dienst toch aangewezen? Dat kan enkel na afspraak.

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 22 mei 2020