naar top
Gemeente staden

Verdere ontwikkeling voormalige Collegesite

Het Stadsbestuur van Tielt en de THV Kortrijkstraat sloten een ontwerp protocol van onderhandelingen af. Hiermee is een nieuwe belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van de voormalige Collegesite.

Het protocol van onderhandelingen werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 2 juli 2020. In dit protocol worden de krachtlijnen voor de verdere ontwikkeling van de collegesite vastgelegd. Op basis van deze overeenkomst wordt het Publiek-Privaat Stadsvernieuwingsproject Kortrijkstraat definitief gegund aan de THV Kortrijkstraat. Nu ook de resterende panden in de Kortrijkstraat door de stad worden aangekocht, kunnen de definitieve plannen voor de ontwikkeling van de collegesite worden opgemaakt.

Aanloop

  • In 2004 kocht de stad de gebouwen van het voormalige Sint-Jozefscollege met de bedoeling op termijn een stadsvernieuwingsproject te realiseren.
  • In 2014 werd hiervoor een bestek uitgeschreven waarbij in 2017 THV Kortrijkstraat als ‘voorkeursbieder’ werd aangeduid.
  • Op basis van de ingediende plannen werd eind 2018 een ruime informatie- en consultatieronde opgezet.
  • Een studiebureau aangesteld door de stad deed op basis van de conclusies uit deze informatie- en consultatieronde enkele verbetervoorstellen. Deze werden opgenomen in het protocol van onderhandelingen. De Vlaamse Regering beloonde deze resultaten eind 2019 met een subsidie van 1,7 miljoen euro voor het stadsvernieuwingsproject.  

Verbeterpunten

Het ontwerp werd verbeterd op basis van de opmerkingen die uit de informatie- en consultatieronde naar voor kwamen én op basis van de bekommernissen van het stadsbestuur.

Het gaat om aanpassingen op het vlak van:

  • vergroening;
  • mobiliteit voor de zachte weggebruikers op de site;
  • de ontsluiting van het laad- en losverkeer (logistiek).

De plannen werden hiervoor bijgestuurd: de logistiek van het winkelgebeuren wordt verplaatst richting Kortrijkstraat waar de bestaande winkels verder beleverd worden. Hierdoor worden conflictsituaties aan de schoolpoort en zachte weggebruikers weggewerkt. De fietsers en voetgangers krijgen een prominente plaats door de versterking en het conflictarm maken van de fietsverbinding Kortrijkstraat - Ieperstraat/Patersdreef. Daarnaast worden er voldoende toegankelijk en afgesloten fietsenstallingen voorzien; deze komen op het gelijkvloers in plaats van op verdieping -2. Tot slot zorgen de verschuiving van het centrale Parkgebouw en de hertekening van de ondergrondse parking dat het nabijgelegen stadspark kan uitbreiden met écht groen (bomen in volle grond) en dat de trappenpartij in de winkel- en wandelboulevard weggewerkt wordt.

Financiële neutraliteit

Het principe is dat de stad toelaat dat de ontwikkelaar op haar gronden appartementen en winkels mag bouwen. In ruil krijgt de stad een publieke ondergrondse parking, een nieuw lokaal dienstencentrum en ingericht openbaar domein. Daarenboven deelt de stad mee in eventuele meeropbrengsten bij verkoop. In totaal gaat het om een project van ruim 70 miljoen euro. Met de vorig jaar toegekende projectsubsidie van de Vlaamse overheid kan het publiek domein van, en in de omgeving van, het projectgebied kwalitatief aangepakt worden.

Vervolg

Nu het protocol door de gemeenteraad goedgekeurd is, zal het College van Burgemeester en Schepenen deze opdracht definitief gunnen aan de THV Kortrijkstraat. Daarna kan er echt van start gegaan worden met de opmaak van de plannen en het aanvragen van de nodige omgevingsvergunningen (najaar 2021). De eerste oplevering zou dan voorzien worden eind 2023.

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 01 juli 2020
Ontwikkeling voormalige collegesite

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Stedenbouw / Ruimtelijke Ordening

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht