naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Specifieke COVID 19-richtlijnen voor seizoensarbeiders

Sinds donderdag 6 augustus gelden specifieke maatregelen voor seizoensarbeiders, uitgevaardigd door de West-Vlaamse provinciegouverneur.

Jaarlijks worden duizenden seizoenarbeiders in de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector tewerkgesteld. Dit jaar vormt daarin geen uitzondering. Wel is dit jaar op zich een uitzondering.

De seizoenarbeiders zijn namelijk afkomstig uit diverse landen die, op basis van de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken, een uiteenlopende kleurencode krijgen toebedeeld. Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio’s met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het coronavirus.

Het onmiddellijk uitvoerbare politiebesluit van waarnemend gouverneur Anne Martens vermeldt een aantal verplichtingen om eventuele gezondheidsrisico’s, verbonden aan de nakende seizoenarbeid, onder controle te houden:

 • Seizoenarbeiders afkomstig uit het buitenland die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode GROEN krijgt en zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen moeten hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moet meteen een arts worden geraadpleegd.
 • Seizoenarbeiders afkomstig uit het buitenland die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode ORANJE OF ROOD krijgt en die zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen moeten zich meteen bij aankomst in de provincie laten testen op COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.
 • De werkgevers moeten dagelijks de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders, deze registeren en bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts raadplegen.
 • De seizoensarbeiders moeten in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen worden tewerkgesteld. Indien er bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting is, moet de groep van 10 in afwachting van het testresultaat afgezonderd worden.

De maatregelen zijn van kracht vanaf 06 augustus tot en met 31 augustus 2020. U kan het volledige politiebesluit terugvinden in bijlage.

Om de verplichte testing op het coronavirus COVID-19, bij seizoenarbeiders afkomstig uit landen of gebieden met een oranje of rode kleurencode, vlot te laten verlopen is een accurate inventaris essentieel.

Op basis van die inventaris wordt dan de noodzakelijke testcapaciteit berekend.  Hebt u een land- of tuinbouwbedrijf, dan verzoeken wij u om het bijgevoegde registratieformulier in te vullen. Indien er – gespreid over verschillende dagen – seizoensarbeiders toekomen op uw bedrijf, dient u dit apart door te geven.

Gelieve deze informatie onverwijld te bezorgen vóór 10 augustus 16u00.

Voor verdere vragen kan u contact opnemen met de Dienst Bestuursadministratie via T 051 42 81 20 of secretariaat@tielt.be.

Bijkomende nuttige informatiebronnen

 • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Lijst met kleurencodes per land

https://diplomatie.belgium.be/nl

 • Veilig aan de slag

https://www.veiligaandeslag.be/

 • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

www.info-coronavirus.be/

 • Agentschap Integratie & Inburgering

Coronavirus: meertalige informatie

www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

 • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg

Preventiechecklist COVID-19 Landbouw

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/preventiechecklistlandbouw.pdf

Preventiechecklist COVID-19 Seizoensarbeid

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouwseizoenarbeiders.pdf

Preventiechecklist COVID-19 Huisvesting seizoensarbeiders

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouw_huisvestingseizoensarbeiders.pdf

 • Boerenbond

Personeel en tewerkstelling: veelgestelde vragen

https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/boerenbond-volgt-ontwikkelingen-coronavirus-op-de-voet/personeel-en-tewerkstelling

 • Werkers

https://www.werkers.be/corona-crisis

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 06 augustus 2020