naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Vraag je Covid-19 toeslag aan

Gezinnen die zich geconfronteerd zien met een inkomensverlies onder invloed van de coronacrisis, kunnen rekenen op een extra ondersteuning via het Groeipakket.

De Vlaamse Regering kent een eenmalige COVID-19-toeslag toe aan gezinnen:

  • met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
  • en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
  • en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van € 2.213,30 ligt (bruto belastbaar inkomen).

De COVID-19-toeslag bedraagt € 120 en wordt uitbetaald in drie schijven van € 40. Deze toeslag wordt niet automatisch toegekend. Wie meent hierop recht te hebben kan deze aanvragen bij zijn/haar uitbetaler van het Groeipakket. Aanvragen kan nog tot en met 31 oktober 2020.

Meer info bij het Sociaal Huis
Deken Darraslaan 60
T 051 40 90 52 - sociaalhuis@ocmwtielt.be
www.ocmwtielt.be

Of op www.groeipakket.be/covid19

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 25 september 2020