naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Vogelgriep: ophokplicht blijft van kracht

Gezien het vogelgriepvirus nog altijd circuleert bij wilde vogels in ons land, blijft de verplichte ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels gelden voor het hele grondgebied.
Sinds 15 november moeten pluimvee en gehouden vogels opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt ook indien je slechts enkele kippen houdt. 

Deze maatregel is voor onbepaalde duur van kracht. Voederen en drenken van de dieren moet verplicht binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.

Blijf op de hoogte van de situatie via de sociale media (Facebook en Twitter) of via http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/.

Informatie over het vogelgriepvirus

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Kan ik nog eieren en vlees afkomstig van pluimvee consumeren?

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.

Meer info over het vogelgriepvirus vind je via de website van het FAVV.

 
Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 27 januari 2021