naar top
Gemeente staden

ReNUveer en bespaar voor altijd op uw energiefactuur

Nu is het moment om te renoveren, of beter reNUveren. De Vlaamse overheid maakt NU extra budget vrij. Wie vanaf dit jaar eigenaar wordt van een woning kan tot € 60.000 renteloos lenen voor een grondige renovatie.

Wat is het renteloze renovatiekrediet?

Vanaf 2021 kunnen nieuwe eigenaars van een woning of appartement beroep doen op het renteloze renovatiekrediet. Enkel natuurlijke personen komen in aanmerking. Wie in Vlaanderen vanaf 2021 een woning met een slechte energieprestatie koopt en binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand, ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten bij een bank. Het renteloze renovatiekrediet kan ook worden aangevraagd voor een tweede verblijf of een pand dat u later gaat verhuren.

Wie vanaf 2021 een woning erft of geschonken krijgt, kan een gelijkaardige renteloze lening aanvragen bij het Energiehuis in zijn regio. We spreken dan over de energielening+.

Met het afsluiten van het renteloze renovatiekrediet of de energielening+ engageert de nieuwe eigenaar zich om de eengezinswoning van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar. Om te bewijzen dat de woning een slechte energieprestatie heeft bij aankoop, moet je dit aantonen met een recent Energieprestatiecertificaat of EPC. Enkel EPC’s opgemaakt vanaf 2019 komen in aanmerking voor het renteloze renovatiekrediet. Voor appartementen geldt een te realiseren verbetering van label D, E of F naar label A of B.

Bij aankoop van een woning kan maximaal € 60.000 renteloos worden ontleend voor wie tot label A zal renoveren. Bij renovatie tot label B of C kan respectievelijk tot € 45.000 en € 30.000 renteloos worden ontleend. Bij aankoop van een appartement kan maximaal € 45.000 renteloos worden ontleend voor renovatie tot label A en € 30.000 voor renovatie tot label B.

Wat is de EPC-labelpremie?

Iedereen kan een EPC-labelpremie tot € 5.000 aanvragen voor de grondige energetische renovatie van een woning met een slechte energieprestatie. Bij appartementen bedraagt de EPC-labelpremie maximaal € 3.750.

Heeft u een woning of een appartement met een slechte energieprestatie?

Als u deze binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kunt u hiervoor vanaf 2021 een substantiële premie krijgen. Dit nieuwe EPC moet worden opgemaakt binnen de 5 jaar na de datum van het EPC waaruit bleek dat de woning/het appartement voor de renovatiewerken over een label (D),E of F beschikte. Als dat EPC werd opgemaakt in 2019 of 2020, dan moet dat nieuwe EPC worden opgemaakt voor 1 januari 2026.

Meer info?

Surf naar https://www.energiesparen.be/reNUveer of download de folder hieronder. 

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 13 april 2021
renovatiekrediet

Openingsuren & contact

Woonwinkel Regio Tielt

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 81

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht