naar top
Gemeente staden

Aanvragen speelstraten zomervakantie - voor 10 mei

Maak van jouw straat een speelstraat tijdens de zomervakantie en laat de kinderen genieten van de gezonde buitenlucht! De aanvragen dienen voor 10 mei te gebeuren.
 
 
Straten binnen de bebouwde kom waar geen doorgaand verkeer is en geen openbaar vervoer rijdt, komen in aanmerking om te worden erkend als speelstraat.
 
  • Minstens twee meerderjarige inwoners van de straat dienen het aanvraagformulier in te dienen. De aanvragers fungeren als meters/peters van de speelstraat, wat betekent dat zij instaan voor de organisatie. Er wordt ook een afsprakennota afgesloten tussen de meters/peters en de stad.
  • De aanvragers dienen, via een bewonersenquête, de goedkeuring krijgen van 66% van de inwoners van de straat.
Wie een speelstraat wenst te organiseren, contacteert best even de dienst Jeugd, zij overlopen met jou welke stappen concreet ondernomen dienen te worden.  Alles nalezen kan ook via deze link.
Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 03 mei 2021