naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Droogte 2020 erkend als landbouwramp

De Vlaamse overheid erkent de droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 officieel als landbouwramp.

In het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2021 is het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021 verschenen waarbij de ernstige droogte die heeft plaatsgevonden van 15 maart tot 15 september 2020 als een ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend (Droogte maart-september 2020: schadevergoeding aanvragen | Vlaanderen.be). Tielt is opgenomen in de geografische uitgestrektheid van deze ramp.

Vanaf nu tot uiterlijk 31 oktober 2021 kunnen landbouwers die schade hebben geleden aan hun teelten een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds. 

De aanvragen worden bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien is de schadelijder er zeker van dat zijn aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Indien een schadelijder verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren hier gedownload worden. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer T 02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be.

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 13 juli 2021
droogte

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht