naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Terinzagelegging van de kennisgeving en het ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Het Departement Landbouw en Visserij startte de procedure op voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Daarbij werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER.


Je kunt de nota downloaden van www.omgeving.vlaanderen.be of www.lv.vlaanderen.be, of ze inkijken op het stadhuis (Omgevingsloket) en bij het Team MER in Brussel.

Download de kennisgeving/ontwerp-MER

Vanaf 30 juli tot en met 29 augustus 2021 kun je jouw opmerkingen bezorgen aan het stadsbestuur of aan het Team MER op volgende manieren.

 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER 0272
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB  in de titel).
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage: bezoek https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bel naar het gratis nummer 1700.

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 29 juli 2021
Stad op de hoogte

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht