naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Publieke inspraak milieueffectrapportage Maritieme Zaken en Visserij

Het Belgisch Programma wordt opgesteld door de Vlaamse en Waalse overheden die in hun regio verantwoordelijk zijn voor de zeevisserij en de aquacultuur. Het programma geeft voornamelijk financiële steun aan maatregelen ter bevordering van de professionele zeevisserij en aquacultuur.

Daarbij gelden volgende prioriteiten:

  • een duurzame visserij en de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee bevorderen
  • bijdragen tot de voedselzekerheid in de Unie door concurrerende en duurzame aquacultuur en markten
  • een duurzame blauwe economie doen groeien en welvarende kustgemeenschappen creëren
  • de internationale oceaangovernance versterken en zorgen voor veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde zeeën en oceanen.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt van 16 augustus 2021 tot en met 14 september 2021 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

U kan de nota downloaden van de website www.omgeving.vlaanderen.be of ze inkijken op het stadhuis en bij het Team Mer in Brussel.

Tot en met 14 september 2021 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Mer via Departement Omgeving, Team MER, Plan-MER 0267-EFMZV, Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel of via mer@vlaanderen.be.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 09 augustus 2021
Stad op de hoogte

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht