naar top
Gemeente staden

Bevraging inwonerspanel: communicatie & dienstverlening

De Tieltenaar ervaart de stedelijke communicatie en dienstverlening als positief. Dat blijkt uit een eerste bevraging van ons inwonerspanel.

Om een goed beeld te krijgen van wat er leeft in onze stad, maken we sinds dit jaar gebruik van een inwonerspanel. Dat is een willekeurig en representatief samengestelde groep van inwoners die op geregelde tijdstippen hun mening en advies geven over uiteenlopende thema’s. In de maanden april en mei liep een eerste bevraging over de stedelijke communicatie en dienstverlening. Hieronder geven we enkele bevindingen mee.

Resultaten 

Communicatie

  • Het stadsmagazine is voor meer dan de helft van de respondenten het communicatiekanaal waar men het vaakst beroep op doet. Slechts 2 % las in het afgelopen jaar geen enkele uitgave ervan. Lezers zien er graag nog meer interviews, verhalen en getuigenissen van inwoners in aan bod komen.
  • Bijna drie op vier bezoekt de stedelijke website meermaals per jaar. Men zoekt er vooral informatie over de stedelijke dienstverlening en activiteiten en evenementen.
  • 52 % van de Facebookgebruikers volgt de pagina ‘Stad Tielt’. Voor 7 op 10 volgers is deze pagina één van de drie kanalen waarop men het vaakst een beroep doet. Frequentie en relevantie van berichten scoren goed.
  • Slechts 8 % van de smartphone-/tabletbezitters zou niet overwegen om een stadsapp te downloaden. Men zou er vooral informatie over wegenwerken, verkeershinder, evenementen en activiteiten willen kunnen terugvinden. (De ontwikkeling van onze stadsapp is inmiddels ver gevorderd; binnenkort meer hierover).

Dienstverlening

  • Over de meeste administratieve diensten is de meerderheid van wie ermee in contact stond tevreden.
  • 28 % vindt enkel op afspraak werken prima, 40 % verkiest een combinatie met een moment voor vrij bezoek, voor 14 % maakt het niet uit. Iets minder dan één op vijf verkiest altijd zonder afspraak te kunnen langsgaan bij de diensten.
  • Van elk van de digitale dienstverleningsmogelijkheden (e-loket, digitaal reservatie- en ticketingsysteem en digitale afsprakenmodule) is ongeveer één op drie niet op de hoogte. Wie er beroep op deed is over het algemeen wel tevreden over de digitale dienstverlening, al ondervond één op vier wel moeite om te vinden en verkrijgen wat men nodig had.

Het volledige rapport met alle resultaten is raadpleegbaar via tielt.inwonerspanel.be. 

Het stadsbestuur bedankt de panelleden voor hun medewerking en gaat aan de slag met de verkregen feedback. In het najaar staat een tweede bevraging van het inwonerspanel gepland.

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 26 augustus 2021
dienstverlening

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht