naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Openbaar onderzoek 'Lokaal Materialenplan 2023-2030'

Vanaf 1 juni tot en met 31 juli 2022 loopt een openbaar onderzoek over het ontwerp van een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2030, namelijk het Lokaal Materialenplan.

EEN NIEUW UITVOERINGSPLAN

Het Lokaal Materialenplan 2023-2030 vervangt het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022. Met dit plan zetten we een volgende stap in de richting van een integraal beleid rond circulaire economie, door een verhoogde aandacht voor preventie en hergebruik en door materiaalkringlopen verder te sluiten. Daarnaast blijft het plan ook de basis van het afvalbeheer vormgeven.

Concreet werkt het plan aan een verdere afbouw van de hoeveelheid restafval onder andere door de veralgemeende inzameling van bioafval, een aanvaardingsplicht voor wegwerpluiers gekoppeld aan een selectieve inzameling, correctere inzamelformules voor bedrijven en het versterken van het zespijlerbeleid tegen zwerfvuil.

Door een verhoogde focus op preventie en meer aandacht voor nog kwaliteitsvollere recyclage voert het nieuwe plan tegelijk ook een aantal accentverschuivingen door. Verschuivingen die passen in de uitbouw van de circulaire samenleving die nodig is om ook de klimaatuitdagingen aan te pakken.

Het Lokaal Materialenplan schenkt specifieke aandacht aan het lokale niveau en de rol van lokale besturen, in het bijzonder voor het beheer van het huishoudelijk afval. Het plan vormt het beleidskader waarbinnen lokale overheden die rol kunnen uitvoeren. Het bevat de visie en beleidsacties op Vlaams niveau, ideeën en instrumenten alsook een aantal verplichtingen voor lokale besturen. 
 

OPENBAAR ONDERZOEK 

Het volledige ontwerp, een samenvattende brochure, het ontwerp van bijhorende plan-MER en socio-economische analyse vind je via deze link.

Het openbaar onderzoek voor dit plan loopt van 1 juni tot 31 juli 2022. Tijdens deze periode liggen het plan en de plan-MER ter inzage op het Tieltse stadhuis. Het is ook consulteerbaar via deze website.
 
Reacties op het plan zijn welkom, bij voorkeur via mail naar plan@ovam.be.
Als digitaal reageren niet mogelijk is, kan je jouw opmerkingen ook sturen naar:
OVAM - Ontwerp Lokaal Materialenplan – Stationsstraat 110 – 2800 Mechelen
Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 27 mei 2022
lokaal materialenplan

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht