naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bevraging inwonerspanel: afval, groen & duurzaamheid

In maart kregen de leden van ons inwonerspanel opnieuw de kans hun stem te laten horen, deze keer over afval, groen en duurzaamheid.

307 inwoners van verschillende leeftijden verspreid over Tielt en deelgemeenten namen deel aan een bevraging hierover. Hieronder delen we de voornaamste bevindingen.


Resultaten

AFVAL

 • Een grote meerderheid van de panelleden (76 %) vindt Tielt een propere stad. Men ervaart ook een vermindering van zwerfvuil in de straten, op voetpaden en op pleinen. Zwerfvuil en sluikstort in de grachten, parken en groengebieden blijven een aandachtspunt.
 • 66 % van de ondervraagden is voorstander van het principe ‘de vervuiler betaalt’.
 • 7 op de 10 vindt de wekelijkse ophaling van restafval en de tweewekelijkse ophaling van PMD goed zoals het nu is. Er is weinig animo voor een aparte inzameling (tegen betaling) van GFT-afval. 
 • De werking van het containerpark wordt over het algemeen positief beoordeeld.

OPENBAAR GROEN

 • Een groot aantal inwoners is van mening dat het stadsbestuur (nog) meer mag inzetten op meer groen in het straatbeeld.
 • Een ruime meerderheid vindt dat het bestaande openbaar groen goed en voldoende natuurvriendelijk beheerd wordt.
 • De helft van de ondervraagden is bereid om zelf een stukje groen te onderhouden in de straat of bij een buur.
 • De ontharding van het openbaar domein kan op veel bijval rekenen.

DUURZAAMHEID

 • 60 % van de panelleden geeft aan hun best te doen om zo duurzaam mogelijk te leven, een extra 20 % gaat daar actief naar op zoek.
 • Heel wat mensen zijn vragende partij om meer te weten over steunmaatregelen m.b.t. duurzame energie en duurzaam verbouwen.
 • Er is nog een ruime marge aan groeipotentieel voor initiatieven met betrekking tot de deeleconomie of circulaire economie, zoals de babytheek, spelotheek en fietsbib. Meer mensen zijn bekend met of maken gebruik van de kringwinkel.

GROENE MOBILITEIT

 • 77 % zou een elektrische wagen in overweging nemen bij de aankoop van een volgende wagen. In het merendeel van de gevallen zou de wagen opgeladen kunnen worden op privaat domein (garage of oprit). De vrij dure aankoopprijs is het voornaamste obstakel om geen elektrische wagen te overwegen.
 • Slechts 1 op 4 overweegt om een (elektrische) deelauto te gebruiken.

SDG'S

 • Een meerderheid kent de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN niet. 1 op 5 kent deze wel en weet ook wat ze concreet inhouden; de rest heeft er een vaag idee over. 

We bedanken alle panelleden voor hun waardevolle input, ideeën en suggesties. Met de verkregen feedback gaat het stadsbestuur aan de slag om het beleid (nog) beter af te stemmen op de noden en de wensen van de Tieltenaar.


Inwonerspanel

Alle resultaten van deze bevraging en de vorige bevraging over de stedelijke communicatie & dienstverlening kan je raadplegen via tielt.inwonerspanel.be. Daar vind je ook antwoorden op vaak gestelde vragen in verband met het inwonerspanel.

Dit najaar staat een nieuwe bevraging gepland rond vrijetijdsbesteding.

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 30 mei 2022
duurzaamheid

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht