naar top
Gemeente staden

Update zeevogelgriep: geen zieke dieren vervoeren

Na overleg tussen FAVV, Sciensano en ANB rond de uitbraak van vogelgriep H5N1 bij zeevogels wordt de burger aangeraden om geen zieke dieren naar het vogelopvangcentrum te brengen.

Vogelgriep gaat slechts zeer sporadisch over van dier op mens maar toch wil men contact zoveel als mogelijk vermijden om geen nieuwe mutaties mogelijk te maken.

Burgers hebben normaliter niet de nodige beschermingsmiddelen om dit veilig te kunnen doen. Daarom wordt aan de stad gevraagd of ze naast de dode ook de zieke dieren kan laten ophalen door de stadsdiensten.

De stad is geïnformeerd hoe dit op een veilige en beschermde manier kan gebeuren en wordt door de bevoegde diensten gecontacteerd. Dode dieren kunnen worden opgehaald door Rendac of bij kleine aantallen begraven. Zieke dieren moeten worden geëuthanaseerd (chemisch of mechanisch). Vogels besmet met vogelgriep kunnen immers niet behandeld worden. Ze mogen hiervoor door de stadsdiensten naar het vogelopvangcentrum gebracht worden.

Kernboodschap t.a.v de burger - vind je een een dode/zieke vogel:

Aanbevelingen voor particuliere pluimveehouders

Hobbyhouders van pluimvee (kippen, ganzen, eenden …) zorgen best voor zo weinig mogelijk contact tussen hun pluimvee en wilde vogels. Dat kan door:

  • het pluimvee op te hokken of af te schermen door middel van netten (is sinds 15 mei 2022 niet meer verplicht maar wordt nog steeds aangeraden)
  • het pluimvee binnen te voederen (is nog steeds verplicht)
  • het drenken van pluimvee mag sinds 15 mei terug buiten gebeuren maar ook hier is het aangeraden om dat nog binnen of onder netten te doen

Richtlijnen naar hondenbaasjes

Vogelgriep is vooral heel besmettelijk voor vogels, maar kan soms ook andere zoogdieren besmetten. Honden moeten zeker niet binnen blijven maar het is wel aangeraden om ze aan de leiband uit te laten zodat ze geen dode besmette kadavers zouden aanvreten of opeten.

Is vogelgriep gevaarlijk voor de mens?

De kans op humane besmetting is bijzonder klein. Uit voorzorg vragen we toch om geen dode of zieke vogels aan te raken. Het vogelgriepvirus is heel besmettelijk en dodelijk voor vogels, maar niet direct gevaarlijk voor mensen.

Bijkomende specifieke vragen over de vogelgriep, vind je terug via https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/  en Ziek of dood dier gevonden | Dienstensite Natuur & Bos (vlaanderen.be).

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 21 juni 2022
vogelgriep

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht