naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

De Week van de Bij

Maak van je tuin een restaurant voor de bijen! Want de bijen kunnen best wat hulp gebruiken. Ze hebben het moeilijk om te overleven en daar kan jij ook wat aan doen, bijvoorbeeld door hen een heerlijke maaltijd voor te schotelen!

Van 30 mei tot 5 juni organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) i.s.m. enkele partners voor de 3de keer de Week van de Bij. Die moet de Vlaming bewust maken van het belang van bijen, de problemen waarmee bijen geconfronteerd worden en mensen aanzetten om zelf actie te ondernemen voor een betere leefomgeving voor de bij.

 

Maak van je tuin een restaurant voor bijen

Voor deze derde editie kon men opnieuw Dominique Persoone strikken, meester- chocolatier met een grote passie voor bijen. Hij pronkt op de affiche, niet met een dienblad vol chocolade, maar met een feestmaaltijd voor solitaire bijen, hommels en honingbijen. Want daar ligt dit jaar de nadruk op.

Serveer op een bloeiend gazon, op een groendak of op je terras een rijk kleuren-, geuren- en smaakpalet dat bestaat uit:

  • voorgerecht: gevarieerd bloemenmengsel;
  • hoofdschotel: bomen, struiken en vaste planten met een uitgebreid nectar- en stuifmeelaanbod of een flinke klimplant;
  • dessert: pop-up van vaste planten en bolgewassen.

De bijtjes zullen ervan smullen!

 

Waarom een Week van de Bij?

De bij en andere bestuivers hebben het steeds moeilijker om te overleven. Zo zijn er parasieten die hele kolonies vernietigen. Maar ook het gebrek aan voedsel, goede nestgelegenheid en chemische verontreiniging tasten de leefomgeving van de bijen aan.

 

En dat heeft gevolgen voor de mens. Bijen spelen immers een belangrijke rol in de voedselvoorziening: bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van de voedingsgewassen. Bijen leveren ons niet alleen honing, maar honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen er ook voor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit (zoals bijv. kersen en appelen), groenten (bijv. courgette en paprika) en zelfs koffie, zonnebloemolie en mosterd.

 

De mens maakt gebruik van de ecosysteemdiensten die de bij levert. Daarom moet de mens zich ook inzetten voor het behoud van de bij!

 

Aangepast groenbeheer in Tielt

De Stad Tielt past in haar groenbeheer diverse concrete maatregelen toe om de bijen een duwtje in de rug te geven. Enkele voorbeelden:

  • In bepaalde groenzones wordt een extensief maaibeheer toegepast.
  • Op bepaalde locaties worden veldbloemenmengsels ingezaaid.
  • Gefaseerd knotten van knotwilgen.
  • Veel bloeiende vaste planten voorzien.
  • Specifieke soortenkeuze van bomen.
  • Het toepassen van een pesticidenvrij beheer.

 

Wat kan je zelf doen?

Geef de natuur extra ruimte in je tuin, op je akker of op je bedrijventerrein. Laat bijv. een haag verwilderen en bloeien. Ruim niet steeds alles perfect op. Wilde hoeken zijn ideaal voor (solitaire) bijen om nesten te bouwen. Wil je het bijen echt gemakkelijk maken, bouw dan eens een bijenhotel. Leuk en niet moeilijk! Vermijd ook chemische middelen tegen ‘onkruid’ in je tuin. Spuit onbebouwde percelen niet dood voor de netheid en vergroen je omgeving met bijvriendelijke planten. Planten met enkelvoudige bloemen leveren meestal meer nectar en stuifmeel op voor insecten. Plant bomen en struiken aangepast aan de bodem en klimaat van onze streek.

Denk niet alleen aan je tuin maar ook aan gevelgroen, de parking of een groendak. 

Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen om de natuur opnieuw in onze samenleving toe te laten!

 

Meer info?

Neem zeker een kijkje op http://www.weekvandebij.be/.

 

Op deze website kan je ook een leuk en educatief game over bijen voor jong en oud terugvinden: http://www.weekvandebij.be/bijenspel-hivelife-bij-zaak-wordt-hoofdzaak

Laat je uitdagen door de boeiende en wonderlijke bijenwereld!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 30 mei 2016
Week van de Bij

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Duurzaamheid

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 49
F
051 40 51 89

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht