naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Stedelijk zwembad preventief tijdelijk dicht

Met onmiddellijke ingang gaat het zwembad dicht, en dat voor onbepaalde tijd. Aan de basis van die beslissing ligt een technisch rapport opgesteld na een uitgebreide monitoring. Daaruit bleek dat de veilige uitbating van het gebouw niet langer kan worden gegarandeerd.

Eind maart is de staat van de betonkuip uitgebreid getest door een gespecialiseerd ingenieursbureau. Uit hun advies is gebleken dat de kuip er een stuk erger aan toe is dan werd ingeschat. De betonstructuur vertoont scheurtjes waardoor de bedrijfszekerheid in vraag wordt gesteld.

Het stadsbestuur was binnen het huidige meerjarenplan al bezig met de voorbereidingen rond een nieuw zwembad, dat dan vanaf de volgende legislatuur zou worden uitgevoerd. Deze vervroegde sluiting komt dan ook onverwacht. 

Wat nu de vervolgstappen betreft: de tijdelijke sluiting wordt gebruikt om een aantal zaken te bekijken:

  • bijkomend onderzoek of de levensduur van de kuip eventueel alsnog kan worden verlengd, indien zowel technisch al financieel haalbaar;
  • voor verenigingen, scholen en gebruikers zoeken de diensten Sport en Infrastructuur naar mogelijke oplossingen in naburige zwembaden, zodat bij de start van het nieuwe seizoen/schooljaar een alternatief kan worden geboden;
  • naast puur logistieke ondersteuning wordt ook nagegaan of er eventueel financieel kan worden tussengekomen;
  • ten slotte wordt een versnelling hoger geschakeld inzake de realisatie van een nagelnieuw zwembad.
Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 08 juli 2022