naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Vuurwerk op oudejaarsavond

Wie op oudejaarsavond vuurwerk wenst af te steken, dient tijdig een vergunning aan te vragen. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo wordt bijvoorbeeld enkel een vergunning verleend voor aanvragen binnen de bebouwde kom. Geluidsarm vuurwerk is aanbevolen. Je leest er hieronder meer over.


AANVRAGEN

Het Algemeen Politiereglement van Stad Tielt verbiedt in principe het afschieten van vuurwerk en vreugdeschoten. In bepaalde gevallen kan de burgemeester een uitzondering toestaan, voor vuurwerk is dit onder meer het geval op oudejaarsavond, zij het onder onderstaande voorwaarden.

Vuurwerk kan op oudjaar enkel tussen 23u30 en 0u30.

Dit jaar zullen enkel aanvragen in overweging genomen worden voor het afvuren van vuurwerk binnen de bebouwde kom van Tielt en deelgemeenten, buiten de bebouwde kom wordt dus niet vergund (o.a. in functie van mogelijk dierenleed).

De aanvraag dient tijdig te gebeuren, dit is voor 20 december.

Nadat de aanvraag werd ingediend, wordt advies verleend door de brandweer die gunstig advies verleent, bijkomende voorwaarden kan opleggen of de aanvraag negatief adviseert waarna geen vergunning kan worden afgeleverd.

Geluidsarm vuurwerk geniet de voorkeur (zie verder).

Een aanvraag indienen kan digitaal via dit formulier. 

Wie zijn aanvraag liever schriftelijk doet, kan een aanvraagformulier afhalen bij de dienst Bestuursadministratie – Secretariaat of downloaden via deze link. Vergeet de aanvraag niet tijdig te doen.


VEILIG EN CORRECT GEBRUIK

Hou bij het afsteken van vuurwerk rekening met onderstaande veiligheidsregels.

 • Bewaar het vuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
 • Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voordat je het vuurwerk afsteekt.
 • Kies een aangepaste afsteekplaats: een open zone, ver verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en op ruime afstand van dichte plantengroei.
 • Steek geen vuurwerk af bij hevige wind.
 • Zorg ervoor dat toeschouwers op een veilige afstand van de afsteekplaats blijven.
 • Steek maar een vuurpijl per keer aan.
 • Zorg dat je steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik hebt.
 • Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor/tijdens het afsteken.
 • Richt nooit een aangestoken product naar een persoon.
 • Steek nooit een vuurwerkartikel opnieuw aan.
 • Zorg voor toezicht en begeleiding door volwassenen.

Het oplaten van wensballonnen en/of lampionnen is te allen tijde verboden. Er is steeds brandgevaar voor de mens en omgeving en dat houdt dus heel wat risico’s in.

Bij het niet naleven van de hiervoor gestelde voorwaarden en richtlijnen, kan je volgens het Algemeen Politiereglement een gemeentelijke administratieve sanctie opgelegd krijgen.


VERMIJD BEPAALDE RISICO’S VOOR DIEREN

Breng je dieren naar een veilige plaats. Vooral honden en paarden zijn bang voor het lawaai van vuurwerk, vanaf de eerste knallen. In die stresstoestand slaan dieren soms op de vlucht en gebeurt het zelfs dat ze bezwijken aan hartfalen. Indien er vuurwerk in jouw omgeving wordt georganiseerd, sluit dan de rolluiken, doe het licht aan en zet de radio of tv aan. 
Om het lawaai en de risico’s te beperken, is er een alternatief op de markt beschikbaar: geluidsarm vuurwerk, dat minder decibels produceert. Vraag ernaar bij jouw vuurwerkhandelaar.


ONGEVAL EN/OF ZWARE BRANDWONDEN?

Laat bij brandwonden overvloedig zuiver en lauw water over de verbrande zones lopen, gedurende minstens 15 minuten. Smeer geen zalf of een gelijkaardig product op de brandwonden. Bel onmiddellijk de hulpdiensten op het nummer 112 of ga naar de permanentiedienst van een van de brandwondencentra van het land. Adressen van de centra en bijkomende info vind je op www.brandwonden.be/ nl/brandwondenzorg/eerste-hulp/eerste-hulp-bij-brandwonden.

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 29 november 2022
Vuurwerk

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht