naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Ringlaan Tielt

Er vangen nieuwe fasen aan in de werken op de Ring rond Tielt.

 

Voorafgaandelijk willen we bemerken dat alle data afhankelijk zijn van de weersomstandigheden of eventuele onvoorziene omstandigheden.

WERKEN

Werfzone 5: Het vak tussen de Egemsesteenweg en de Wingenesteenweg kant Wingene zal tegen half maart afgerond zijn.

Werfzone 7: Het vak tussen de Wingenesteenweg en Ruiseleedsesteenweg kant Wingene zal eind maart afgerond zijn.

Werfzone 8: Werken op kruispunt Ringlaan/Egemsesteenweg/Deken Darraslaan kant centrum starten vanaf half maart en duren vermoedelijk tot eind mei.

Werfzone 9: Vak tussen Wingenesteenweg en Ruiseleedsesteenweg kant centrum zal vermoedelijk starten in juni en tegen het najaar van 2017 afgerond zijn.

Werfzone 10: Vak tussen Ruiseleedsesteenweg en Felix d’Hoopstraat kant centrum zal tegen eind maart afgerond zijn.

Werfzone 11: Werken op kruispunt Ringlaan/Egemsesteenweg/Deken Darraslaan kant Wingene vermoedelijk vanaf eind mei tot aan het bouwverlof.

Werfzone 12: Vak tussen de Ruiseleedsesteenweg en Felix d’Hoopstraat kant Ruiselede start eind maart en zal duren tot half augustus van 2017.

 

Vanaf begin maart legt de aannemer de toplaag in asfalt aan van werfzone 5, 7 en 10, als de weersomstandigheden het toelaten.

Vanaf half maart kan dan vervolgens een volgende fase van start gaan, namelijk de heraanleg van het kruispunt met de Deken Darraslaan. Er zal in 2 fases gewerkt worden (werfzone 8 en werfzone 11):

 

  • Van half maart tot eind mei (werfzone 8) wordt er op het kruispunt Ringlaan/ Deken Darraslaan gewerkt aan de kant van het centrum. Het kruispunt wordt afgesloten richting Deken Darraslaan. Vanop de Ring kun je komende van Deinze enkel nog rechtsaf naar de Egemsesteenweg. Vanuit de Egemsesteenweg kun je enkel nog rechtsaf richting Pittem. Alle andere afslaande bewegingen zijn niet mogelijk tijdens deze fase. Er is een omleiding van kracht via de Hondsstraat en Wingenesteenweg. Wie vanuit centrum Tielt komt, moet via de Grote Hulststraat, Europalaan en St-Jansstraat richting de Ring.
  • Vanaf vermoedelijk eind mei tot aan het bouwverlof (werfzone 11) wordt er op het kruispunt gewerkt aan de kant Egem. Het kruispunt wordt dan afgesloten richting Egemsesteenweg. Je kunt enkel rechtsaf slaan vanuit Deken Darraslaan (centrum) richting Deinze en komende van Pittem kun je enkel rechtsaf naar de Deken Darraslaan.  Voor wie vanuit het centrum komt  blijft dezelfde omleiding als hierboven beschreven en kan je dus komende uit het centrum niet links afslaan richting Pittem - Roeselare. Daarnaast wordt er vanaf juni ook gewerkt tussen de Wingenesteenweg en Ruiseleedsesteenweg kant centrum.
  • Het einde van deze werken is voorzien tegen het najaar van 2017 waarmee dan ook meteen het einde van deze werken zal ingeluid worden.
  • Vanaf eind maart wordt er ook gewerkt op de Ring zelf op het vak tussen  de Ruiseleedsesteenweg en Felix d’Hoopstraat aan de kant Ruiselede, deze fase wordt afgerond tegen het bouwverlof.

Info over de werken en omleidingskaartjes vindt u op www.wegenenverkeer.be/Tielt en op www.tieltbereikbaar.be.

 

ACHTERGROND WERKEN RINGLAAN

Door de slechte staat van de weg op de Ring rond Tielt waren er veel geluids- en trillingsklachten. De bestaande betonverharding die in slechte staat is, wordt vervangen door een nieuwe asfaltverharding. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de fietspaden langs de Ringlaan af te scheiden van de rijweg met een veiligheidsstrook. De kruispunten met de Egemsesteenweg en de Ruiseleedsesteenweg worden mee heringericht met nieuwe verkeerslichten en veilige fietspaden. Langs de Ringlaan wordt de parkeerstrook gereduceerd om zo ruimte te creëren voor veilige afgescheiden fietspaden en de verkeersveiligheid te verhogen. In het project zal ook Aquafin rioleringswerken uitvoeren. De werken aan de Ringlaan te Tielt gingen van start op 9 mei 2016. Het betreft omvangrijke onderhoudswerken. De werken zullen gefaseerd worden uitgevoerd, zodat het doorgaande verkeer op de Ringlaan steeds mogelijk zal blijven.

 

MEER INFO - CONTACT

 

Opdrachtgever van de werken is het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer, die de wegbeheerder is van de Ringlaan.

 

Wie vragen heeft over deze wegenwerken, kan zich wenden tot:

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer

District 316 Pittem

Nijverheidsstraat 11

8740 Pittem

West-Vlaanderen

 

T 051 46 68 76

F 051 46 52 22

wegen.westvlaanderen.districtpittem@mow.vlaanderen.be

 

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 07 maart 2017
Tielt Bereikbaar

Openingsuren & contact

Omgevingsloket

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht