naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Klaarheid rond het lichtplan

De Tieltse gemeenteraad van 1 februari heeft beslist om met netbeheerder Eandis een overschakelingsplan uit te werken om ‘s nachts over te gaan naar gedimde LED-verlichting.

Dergelijke omschakeling is niet eenvoudig; noch technisch, noch financieel. De investering kan ten vroegste worden ingeschreven in het budget van 2019, wat betekent dat de uiteindelijke financieringsbeslissing in januari 2019 kan worden genomen.

In tussentijd wordt bij Eandis afgetoetst of en tegen welke termijn het huidige dovingsuur kan worden opgeschoven van 23u00 naar 00u00. De actuele situatie -waarbij de openbare verlichting ’s nachts wordt gedoofd- blijft in afwachting van het overschakelingsplan voorlopig behouden maar maakt dus wel verder het voorwerp uit van de lopende evaluatie i.s.m. netbeheerder Eandis, waarbij o.m. het aantal lichturen zal herbekeken worden.

Het huidige lichtplan lost de verwachtingen zowel economisch als ecologisch in, wat overigens prima becijferbaar is. Dankzij het lagere aantal branduren daalde het elektriciteitsverbruik met 20% (van 1.75 tot 1.4 mio kWh). Ter vergelijking: een gemiddeld Vlaams gezin verbruikt op jaarbasis ca. 3.500 kWh. Dat betekent dus een besparing vergelijkbaar met het verbruik van 100 gezinnen.

Daardoor kon de eveneens met 20% gestegen eenheidsprijs van elektriciteit worden geneutraliseerd, wat vorig jaar een besparing voor Tielt opleverde van ruim 90,000. Ook de CO2-uitstoot werd met ca. 20% teruggedrongen: van 400 naar 325 ton. Dat staat gelijk met de uitstoot van een auto die meer dan een half miljoen kilometer aflegt.

Met die waarden onderschrijft Stad Tielt geheel de geest van het eerder getekende Burgemeestersconvenant regio Tielt (zie ook www.tielt.be/product/572/burgemeestersconvenant) en het daaraan gekoppelde duurzaam energieactieplan. Dit resultaat onderstreept ook het engagement van de Stad om vanuit lokaal bestuur de klimaatdoelstellingen mee te helpen halen. 

Een vervanging naar dimbare LED-verlichting zal een nog grotere energiebesparing met zich meebrengen.

Afspraak is dat Stad Tielt in overleg met Eandis een lichtplan opstelt. Doel daarvan is te bepalen tegen welk ritme de bestaande openbare verlichting kan worden vervangen door energievriendelijke alternatieven: (dimbare) LED-lampen, verlichting op zonne-energie, …

 

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 02 februari 2018
lichtplan

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Duurzaamheid

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 49
F
051 40 51 89
Nieuwsoverzicht