naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Groen licht voor Neringenstraat

Het Departement Mobiliteit & Openbare Werken van de Provincie West-Vlaanderen verleende Stad Tielt een gunstig advies voor de projectnota rond de heraanleg van de Neringenstraat, de kasseiweg die de verbinding vormt tussen Kanegem en Aarsele.

 

Dat project diende volledig opnieuw opgebouwd na intrekking van de bouwvergunning door de deputatie in maart 2017. Aanleiding was toen een bezwaarschrift omtrent een oude voetweg tussen Aarsele en Kanegem, ingediend door buurtbewoners. De procedure voor de afschaffing van die voetweg is rond inmiddels.

 

Nieuwe bouwvergunning

In samenwerking en nauw overleg met alle bevoegde instanties (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid & Onroerend Erfgoed (RWO), de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC), het Fietsfonds, De Lijn, ..) is een aangepast dossier samengesteld in verband met het ontwerp en de mobiliteit. Dat dossier kreeg nu groen licht, wat betekent dat nu werk kan worden gemaakt van een nieuwe bouwvergunningsaanvraag.  

 

Die omvat o.m. een archeologische studie en de resterende grondverwervingen. Het plan voorziet in een aangepaste riolering en fundering, een heraanleg van de kasseien en een aangepaste (fiets-) infrastructuur langs de Neringenstraat (Kanegem) en de Jules Van Ooststraat (Aarsele) met o.m. een gescheiden dubbelrichtingsfietspad.

 

De nieuwe inrichting garandeert de trage weggebruikers een verhoogd comfort en extra veiligheid en vrijwaart tegelijkertijd ook de erfgoedwaarde van de verbindingsweg tussen Kanegem en Aarsele.

 

Doel is om na goedkeuring van de bouwvergunningsaanvraag de werken zo snel mogelijk op te starten; dat wordt wellicht het voorjaar 2019. 

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 09 februari 2018