naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Pluimvee: maatregelen ziekte van Newcastle

Op 7 juli werd een besmetting met de ziekte van Newcastle vastgesteld op een professionele pluimveehouderij in de gemeente Zulte. Tielt valt gedeeltelijk binnen het toezichtsgebied van 10 km dat rond de haard werd afgebakend.

 

De mens is niet gevoelig voor de ziekte. Consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt geen enkel risico in. 

 

Hieronder krijg je een overzicht van de maatregelen die van kracht zijn in een toezichtsgebied (KB van 28 november 1994). De maatregelen gelden voorlopig tot en met 31 juli 2018.

 

Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, zijn de maatregelen, die van kracht zijn in een toezichtsgebied, de volgende. Deze maatregelen komen bovenop de gewone nationale maatregelen beschreven in het document “Maatregelen van toepassing op het hele Belgische grondgebied”; dit document is ter beschikking op de website http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

 

Maatregelen toepassing voor alle professionele pluimveebedrijven en alle hobbyhouders

 1. Het verplaatsen van pluimvee is verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer van pluimvee over de autosnelwegen of de hoofdlijnen van het spoorwegnet, op voorwaarde dat de dieren niet worden uitgeladen en dat nergens halt wordt gehouden.
 2. Het verplaatsen van wedstrijdduiven en andere in gevangenschap gehouden vogels is toegestaan in het toezichtsgebied, maar zij mogen deze zone niet verlaten.
 3. Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee, duiven en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

 

Bijkomende maatregelen voor professionele pluimveebedrijven

 1. Elke verantwoordelijke maakt een inventaris op van het pluimvee en de vogels die hij houdt. Hij stuurt deze inventaris binnen de 24 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan hij afhangt (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/).
 2. Het pluimvee op de houderij moet éénmaal per week, met een tussentijd van minstens vier dagen tussen de onderzoeken, door een bedrijfsdierenarts onderzocht worden. De bedrijfsdierenarts voert bij zijn bezoek een klinisch onderzoek en een telling uit van al het pluimvee op het bedrijf. Voor zover nodig, worden monsters genomen voor laboratoriumonderzoek. Deze noteert zijn bevindingen in het bezoekersregister en tekent dit af.
 3. Gebruikt strooisel, mest of drijfmest mag niet worden afgevoerd of uitgespreid.
 4. Derogaties op het verplaatsingsverbod van pluimvee en broedeieren:

a) Het rechtstreeks vervoer van pluimvee naar een slachthuis aangeduid door de LCE is slechts toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 • het gaat om gevaccineerd pluimvee,
 • het vervoer moet vergezeld gaan van een vervoerstoelating afgeleverd door de LCE,
 • het vervoer moet plaatsvinden tussen 6 en 17 uur.

b) Het rechtstreeks vervoer van eendagskuikens, legrijpe kippen en ander pluimvee, alsook van broedeieren naar een bedrijf aangeduid door de inspecteur-dierenarts, is slechts toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 • het gaat om gevaccineerd eendagskuikens, legrijpe kippen en ander pluimvee,
 • het vervoer moet vergezeld gaan van een vervoerstoelating afgeleverd door een aangenomen dierenarts, overeenkomstig het model bepaald door de LCE;
 • het vervoermiddel en de kratten worden grondig gereinigd en ontsmet vóór het verlaten van het bedrijf van bestemming of in een aangewezen inrichting;
 • vóór de verzending moeten de eieren en de eindverpakkingen worden ontsmet.

c) Andere verplaatsing van pluimvee of broedeieren worden geval per geval beslist door het Agentschaap op basis van een gemotiveerde aanvraag.

 

Meer info: http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/newcastle/

 

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 10 juli 2018
pluimvee

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht