naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Spaarzaam omgaan met water

In deze periode van aanhoudende hoogzomer met bijhorende droogte en dreigende waterschaarste dringen een aantal maatregelen zich op. Provinciegouverneur Carl Decaluwé kondigde op 19 juli een aantal gebruiksbeperkingen met onmiddellijke ingang af.

 

Captatieverbod

Voor alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen geldt een captatieverbod.

Oppompen mag alleen nog in bevaarbare waterlopen, met name de Leie of de Ijzer.

Vanaf 20 juli is informatie rond alternatieve waterbronnen beschikbaar via http://www.west-vlaanderen.be/waterschaarste

 

Beperkende maatregelen watergebruik

Er geldt een verbod op het gebruik van het publieke drinkwaternet voor:

* het wassen van voertuigen tenzij specifiek vergund;

* het (bij)vullen van particuliere zwem- en plonsbaden (>100 liter)

* het (bij)vullen van vijvers of bevoorraden van fonteinen;

* het besproeien van velden, grasperken en tuinen;

* het reinigen van straten en voetpaden;

* het besproeien van sportterreinen, daken, gevels, tenten en luifels;

* elk doeleind binnen ondernemingen dat niet absoluut noodzakelijk is.

 

Tijdsbestek

Bovendien is het voor elk van bovenstaande omstandigheden en voor elk type van water verboden om die activiteit uit te oefenen tussen 8u00 ’s ochtends en 20u00 ’s avonds.

Gazons en sportvelden besproeien bijvoorbeeld mag dus enkel ’s avonds en/of ’s nachts.

 

Brandgevaar

De aanhoudende droogte brengt ook verhoogd brandgevaar met zich; in alle West-Vlaamse natuurdomeinen en bossen geldt vanaf vandaag dan ook een rookverbod alsook een verbod tot het maken van vuur in open lucht.

 

Geldigheidsduur

De geschetste maatregelen zijn onbeperkt in de tijd en de politiediensten zullen toezien op de strikte naleving ervan. 

De laatste stand van zaken en eventuele tussentijdse evoluties kan je mee volgen via https://www.west-vlaanderen.be/waterschaarste

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 19 juli 2018
Spaarzaam met water

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht