naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Update droogtemaatregelen: sproeiverbod licht versoepeld

Vanaf 2 augustus mag je besproeien met regen- of putwater tussen 18u00 's avonds en 10u00 's ochtends. Dat heeft Provinciegouverneur Decaluwé beslist na nieuw overleg met de crisiscel die de droogte opvolgt.

 

Sinds 19 juli zijn in West-Vlaanderen maatregelen van kracht om het watergebruik te beperken.

Op het provinciaal overleg op 1 augustus werd beslist om die maatregelen te behouden met een beperkte versoepeling: beregenen mag voortaan 's avonds twee uur vroeger (vanaf 18u00 ipv 20u00) en 's ochtends twee uur langer (tot 10u00 ipv 8u00). 

Er geldt een verbod op het gebruik van leidingwater voor irrigatie

Door de aanwezigheid van blauwalgen mag er niet meer gecapteerd worden uit het kanaal Roeselare-Leie en het kanaal Gent-Oostende (zone tussen de Sint-Jorisbrug in Beernem en de Dampoortsluis in Brugge). Contact met of inname van besmet water kan schadelijk zijn voor mens, dier en gewas.

Er geldt nog steeds een verbod op de captatie uit onbevaarbare waterlopen in de volledige provincie (geen uitzondering voor drenken van vee, behalve via weidepompen).

 

Leidraad bij de genomen beslissingen is om het water voor te behouden voor de meest noodzakelijke toepassingen: 

  • Drinkwater voor mens en dier staat hier voorop.
  • Zuinig en efficiënt omgaan met water is een ander uitgangspunt.

 

Alle info over maatregelen tegen de waterschaarste, een laatste stand van zaken en eventuele tussentijdse evoluties lees je op https://www.west-vlaanderen.be/waterschaarste

 
Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 02 augustus 2018
spaarzaam met water

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht