naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gebruik vuurwerk veilig!

Tijdens de kerst- en eindejaarperiode steken heel wat mensen graag feestvuurwerk af. Een mooie manier om te vieren, maar niet zonder risico’s.

Wie dit wenst te doen, dient bovendien een vergunning aan te vragen. Enkel wanneer je op oudejaarsavond vuurwerk wenst af te steken, volstaat een gewone aanvraag.

 

Aanvragen

Het Algemeen Politiereglement van Stad Tielt verbiedt het afschieten van vuurwerk en vreugdeschoten. In bepaalde gevallen en na advies van de brandweer kan de burgemeester een uitzondering toestaan. Op oudejaarsavond wordt, mits een aanvraag vóór 20 december en het naleven van de nodige voorwaarden, het vuurwerk wel toegelaten tussen 23u30 en 0u30.

Om je aanvraag naar aanleiding van oudejaarsavond te doen, bezorg je ons het ingevulde ‘Aanvraagformulier vuurwerk’, dat je kan afhalen bij de dienst Bestuursadministratie - Secretariaat. Je vindt het formulier ook via deze link.

Je aanvraag moet ons bereiken vóór 20 december, zodat alle betrokkenen tijdig ingelicht kunnen worden. De stadsdiensten nemen na ontvangst contact op met de brandweer voor advies. Afhankelijk van locatie en tijdstip verleent de brandweer positief of negatief advies. Indien er geen bezwaren of opmerkingen zijn vanwege de adviesverlenende instanties, dan mag je feestvuurwerk gebruiken tijdens de vooropgestelde uren.

 

Veilig en correct gebruik

Leef bij het afsteken van vuurwerk de volgende veiligheidsregels na:

 • bewaar het vuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen;
 • lees aandachtig de gebruiksaanwijzing volledig voordat je het vuurwerk afsteekt;
 • kies een aangepaste afsteekplaats: een open zone, ver verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en op ruime afstand van dichte plantengroei;
 • steek geen vuurwerk af bij hevige wind;
 • zorg ervoor dat toeschouwers op een veilige afstand van de afsteekplaats blijven;
 • zorg dat je steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik hebt;
 • blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken;
 • steek maar één vuurpijl per keer aan;
 • richt nooit een aangestoken product naar een persoon;
 • steek nooit een vuurwerkartikel opnieuw aan;
 • zorg voor toezicht en begeleiding door volwassenen.

Het oplaten van wensballonnen en/of lampionnen is te allen tijde verboden. Er is steeds brandgevaar voor de mens en omgeving en dat houdt dus heel wat risico’s in.

Bij het niet naleven van de hiervoor gestelde voorwaarden en richtlijnen, kan je volgens het Algemeen Politiereglement een gemeentelijke administratieve sanctie opgelegd krijgen van maximaal 350 euro.

 

Vermijd bepaalde risico's voor dieren

Breng je dieren naar een veilige plaats. Vooral honden en paarden zijn bang voor het lawaai van vuurwerk, vanaf de eerste knallen. De detonaties kunnen paniekreacties veroorzaken, zowel bij wilde dieren als huisdieren. In die stresstoestand slaan dieren soms op de vlucht en gebeurt het zelfs dat ze bezwijken aan hartfalen. Indien er een vuurwerk in jouw omgeving wordt georganiseerd, sluit dan de rolluiken, doe het licht aan en zet de radio of tv aan om het lawaai en de lichtflitsen af te zwakken. Als je de risico’s wil beperken is er een alternatief op de markt beschikbaar: geluidsarm vuurwerk, dat minder decibels produceert. Vraag ernaar bij jouw vuurwerkhandelaar.

 

Wat te doen bij een ongeval en/of zware brandwonden? 

Laat overvloedig zuiver en lauw water over de verbrande zones lopen, gedurende minstens 15 minuten. Smeer geen zalf of een gelijkaardig product op de brandwonden. Bel onmiddellijk de hulpdiensten op het noodnummer 112 of ga naar de permanentiedienst van een van de brandwondencentra van het land. Adressen van de centra vind je hier.

 

Meer info? 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/verknal-uw-feest-niet-gebruik

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 29 november 2018
vuurwerk

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht