naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Speelstraten: vraag ze tijdig aan

Maak van jouw straat een speelstraat tijdens de paasvakantie en laat de kinderen genieten van de gezonde buitenlucht! De aanvragen dienen voor 1 maart te gebeuren.

 

Een speelstraat wordt op vaste tijdstippen met hekkens afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer zodat de kinderen er volop veilig kunnen spelen. Enkel inwoners mogen de straat stapvoets inrijden. Parkeren dient zoveel mogelijk te gebeuren op de eigen oprit.

Aanvragen

Wil je jouw straat graag inrichten als speelstraat? Zorg dan dat er minstens twee meerderjarige inwoners van de straat een aanvraagformulier indienen. Na gunstig advies van de politie en de dienst Jeugd moeten de aanvragers via een bewonersenquête de goedkeuring krijgen van 66% van de inwoners van de straat. De aanvragers fungeren als meters/peters van de speelstraat, wat betekent dat zij instaan voor de organisatie. Er wordt ook een afsprakennota afgesloten tussen de meters/peters en de stad.

Straten binnen de bebouwde kom waar geen doorgaand verkeer is en geen openbaar vervoer rijdt, komen in aanmerking om te worden erkend als speelstraat.

In de paasvakantie kan een straat voor maximaal 1 week ingericht worden als speelstraat.

De afsprakennota en bewonersenquête kan je afhalen bij de dienst Jeugd of downloaden via deze link.

Opgelet!

De aanvraagformulieren dien je vóór vrijdag 1 maart in bij de dienst Jeugd tegen ontvangstbewijs.

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 18 januari 2019