naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Publieke inspraak stroomgebiedbeheerplannen

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en de bijhorende maatregelen vaststellen. Om de mogelijke effecten van die beheerplannen op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding van deze plannen.

Terinzagelegging

De periode van terinzagelegging loopt van 19 april tot en met 18 juni 2019. 

De nota is te raadplegen via de CIW-website voor openbare onderzoeken www.volvanwater.be en via de website www.mervlaanderen.be (PL0259).

 

Indiening opmerkingen

Tot en met 18 juni 2019 kan het publiek opmerkingen indienen:

  • - via brief gericht aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • - via e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)’ in de titel);
  • - via de stad/gemeente.

Voor meer informatie over de milieueffectrapportage kunt u terecht op www.mervlaanderen.be of op het gratis nummer 1700.

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 18 april 2019
Stroomgebiedbeheerplannen

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89
Nieuwsoverzicht