naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Laat je stem horen! Schrijf mee aan het meerjarenplan

Net als alle andere Vlaamse gemeenten maakt het stadsbestuur van Tielt dit jaar een nieuw meerjarenplan op voor de komende zes jaar. We willen de Tieltenaar actief betrekken bij het beleid. Waar wil jij de klemtoon leggen? Laat je stem horen via onze online bevraging!

  

Richtinggevend

Het lokaal bestuur Tielt maakt dit jaar een beleidsplan op waarin de prioriteiten voor de komende zes jaar worden vastgelegd. Het bestuur vindt het belangrijk om de Tieltse burger hierbij te betrekken.

We willen weten wat jouw prioriteiten zijn en waar meer of minder moet worden op ingezet. Uiteraard kunnen we niet alle concrete ideeën en projecten bevragen. Daarom werden er twaalf beleidsdomeinen vastgelegd en willen we van jou weten wat je belangrijk vindt. Deze bevraging geeft op die manier richting aan het beleidsplan en aldus kunnen er gerichte keuzes gemaakt worden voor de komende zes jaar.

De opmaak van een meerjarenplan is immers ook keuzes maken. De financiële middelen van een stad laten niet toe om op alle beleidsdomeinen maximaal in te zetten. Daarom willen we de Tieltenaar met deze bevraging betrekken bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Zo krijgen we een duidelijk zicht op wat de inwoner prioritair vindt en hoe realistisch het is om een aantal beleidsdomeinen te realiseren.

 

Begrotingsplatform

Er is gekozen voor een online begrotingsplatform (via de website http://www.tielt.kiesmee.be/) waarop je kan aanduiden welke van de in totaal twaalf beleidsdomeinen voor jou echt van belang zijn. Alle beleidsdomeinen zullen uitvoerig gedocumenteerd zijn zodat je keuze beredeneerd kan gebeuren. Alle items krijgen een basisbedrag mee uitgaande van het huidige beleid/budget. Aan de hand van jouw prioriteiten kunnen er telkens meer, minder of evenveel middelen als vandaag toegekend worden aan één van deze domeinen. Hier geldt het principe van het winkelmandje: zolang er geld beschikbaar is, kunnen er meer middelen toegekend worden. Indien het budget ontoereikend is, zal er geschoven moeten worden.

Per beleidsdomein wordt via een fiche beschreven hoe het basisbedrag momenteel wordt aangewend en is aangegeven waaraan een extra geldschijf zou worden besteed.

Op die manier krijg je een duidelijk zicht op hoe realistisch het is om jouw favoriete beleidsdomeinen effectief te realiseren.

 

De 12 beleidsdomeinen
 • Mobiliteit, fietsbeleid en verkeer, openbare werken
 • Veiligheid
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • Landbouw, milieu en natuur
 • Sport
 • Cultuur en bibliotheek, toerisme en erfgoed
 • Jeugdbeleid en onderwijs
 • Zorg, ouderenbeleid en kinderopvang
 • Sociaal beleid
 • Lokale economie en evenementen
 • Communicatie en digitalisering
 • Burgerparticipatie en buurtwerking
Praktisch
 • Webadres: http://www.tielt.kiesmee.be/
 • Om in te loggen op de website wordt jouw rijksregisternummer gevraagd. Op die manier zijn we zeker dat de deelnemers van Tielt zijn en slechts éénmaal hun ideale begroting kunnen doorgeven. Deelnemen is echter volledig anoniem. Er is geen koppeling tussen jouw gemaakte keuzes en jouw rijksregisternummer.
 • Ook inwoners die niet (voldoende) vertrouwd zijn met een computer kunnen hun mening kwijt. Het lokaal dienstencentrum 't Vijverhof organiseert sessies waar onder begeleiding en stap voor stap deze bevraging ingevuld wordt.

                  Maandag 12 augustus om 14u00

                  Dinsdag 20 augustus om 10u00

                  Donderdag 29 augustus om 10u00

          Wens je aan deze sessies in het dienstencentrum deel te nemen? 
          Schrijf je dan in via T 051 40 26 46.

 • De bevraging loopt tot 9 september 2019.

 

 

 

 

 

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 26 juni 2019