Opcentiemen op de onroerende voorheffing

De gemeenteraad besliste in zitting van 16 december 2013 om 1.400 opcentiemen op de onroerende voorheffing te heffen voor de periode 2014-2019. Deze opcentiemen worden gevestigd op de Vlaamse basisheffing van 2.5% die op het geïndexeerd kadastraal inkomen van onroerende goederen geheven wordt.

Vanaf 1 januari 2018 steeg de Vlaamse basisheffing echter van 2,5% naar 3,97%, een verhoging met factor 1,588. Dit is het gevolg van de gewijzigde taakstelling en financiering van de provincies, zoals vastgelegd in het decreet van 18/11/2016. Om de overheveling van de persoonsgebonden aangelegenheden naar het Vlaams Gewest te financieren, worden de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing immers gedeeltelijk geïntegreerd in de Vlaamse basisheffing.

Dit heeft echter tot gevolg dat als de gemeentelijke opcentiemen op 1.400 opcentiemen blijven, de inkomsten van de stad uit die belasting ook met een factor 1,588 vermenigvuldigd zullen worden. Vandaar dat de gemeenten hun gemeentelijke opcentiemen opnieuw dienen vast te stellen door ze te delen door 1,588. Op die manier wordt de fiscale druk op hetzelfde niveau gehouden als de vorige aanslagjaren. Voor Tielt betekent dit een omrekening naar 882 opcentiemen.

Openingsuren & contact

Financiën

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 60
F
051 40 51 89
Deel deze pagina