Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Art. 1:

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ten bate van de stad Tielt jaarlijks 1032 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

Art. 2:

De vestiging en de inning van deze gemeentebelasting zal gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.

Art. 3:

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 4 :

Het reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en artikel 287 van het decreet over het lokaal bestuur.

Openingsuren & contact

Financiën

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 60
F
051 40 51 89