Activeringsheffing op de niet-bebouwde percelen gelegen in gebieden bestemd voor wonen

Om potentiële woonlocaties vrij te maken en om grondspeculatie tegen te gaan, heft de stad Tielt jaarlijks een belasting op niet-bebouwde gronden die gelegen zijn in gebieden bestemd voor het wonen. Op deze manier wenst de stad Tielt de eigenaars aan te sporen om hun realiseerbare onbebouwde gronden te activeren. Dit reglement is niet van toepassing op onbebouwde kavels die vallen onder toepassing van het heffingsreglement op niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen verkaveling.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.