Gemeentebelasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Om de leegstand, verkrotting en verwaarlozing van bedrijfsruimten in de gemeente te voorkomen en te bestrijden, vestigt de stad Tielt een jaarlijkse belasting op de bedrijfsruimten die werden opgenomen op de gemeentelijke inventarislijst van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

De belasting is voor het eerst verschuldigd 12 maanden na de datum van de eerste vaststelling van de voortdurende toestand van leegstand of verwaarlozing.

Zolang de toestand van leegstand of verwaarlozing blijft bestaan is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.