Grond- of minerale stikstofontleding

Algemeen

Er wordt jaarlijks een aanmoedigingspremie toegekend aan de bewoners van de stad Tielt die een grondontleding of minerale stikstofontleding laten uitvoeren. De grondontleding moet gebeuren door een erkende onafhankelijke onderzoeks- en adviesinstelling voor landbouw, tuinbouw en milieu die een accreditatie bezit van de FOD Binnenlandse Zaken (BELTEST). De minerale stikstofontleding moet uitgevoerd worden door een door de Vlaamse Landmaatschappij erkend laboratorium.

Premie

De premie wordt vastgesteld op € 12,50 per ontleding met een maximum van 5 ontledingen per jaar voor een land- of tuinbouwer en 1 ontleding per 3 jaar voor een particulier.

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89