Handhaving

Bouwmisdrijven: klachten, meldingen,...

Bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering inzake de ruimtelijke ordening (voorschriften i.v.m. bouw- en verkavelingsvergunningen, i.v.m. plannen van aanleg,...) die strafbaar zijn gesteld door de wetgeving (decreet).

Maatregelen om bouwmisdrijven te bestraffen behoren tot het "handhavingsbeleid".

Bevoegde personen voor het opsporen en vaststellen:

  • bij de politie
  • bij de de buitendiensten van het Agenschap Inspectie RWO van de Vlaamse Overheid (www.rwo.be)

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening biedt de mogelijlkheid om mondeling ter plaatse de onmiddellijke staking van het wederrechterlijk uitgevoerde werk, handelingen of gebruik te bevelen.Wanneer niemand ter plaatse wordt aangetroffen, moet ter plaatse het schriftelijke bevel tot staking op een zichtbare plaats worden aangebracht.

Meer info: https://www.rwo.be/Home/AgentschapInspectieRWO 

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Stedenbouw

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Deel deze pagina