Huwelijk, aangifte vreemdelingen

In het algemeen gelden dezelfde voorschriften en regelingen voor het huwelijk van niet-Belgen en Belgen. Er zijn echter wel een aantal afwijkingen die in hoofdzaak betrekking hebben op de voor te leggen stukken, die door de betrokkene zelf verzameld moeten worden.

Bij aangifte moet de vreemdeling volgende specifieke stukken voorleggen:

  • de identiteitskaart
  • een recent afschrift van een geboorteakte
  • een bewijs van ongehuwde staat of een overlijdensakte van de overleden partner of een echtscheidingsakte (met bewijs dat de echtscheiding definitief is)
  • een bewijs van woonst
  • een nationaliteitsbewijs (afgeleverd door de ambassade of het consulaat in België van het land van herkomst)
  • een bewijs van huwelijkswetgeving (het zgn. ‘Certificat de coutûme’, afgeleverd door de ambassade of consulaat van het land van herkomst in België).

Alle documenten die afkomstig zijn uit het buitenland:

  • moeten vertaald zijn in het Nederlands door een beëdigd vertaler
  • moeten in voorkomend geval, gelegaliseerd zijn
  • mogen niet ouder zijn dan 6 maanden

Het is beter om vooraf inlichtingen in te winnen bij de Dienst Burgerlijke Stand, welke documenten je moet voorleggen.

 

Maak hier je afspraak:

Openingsuren & contact

Vreemdelingenloket

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 33
F
051 40 51 89