Huwelijksakte, afschrift/uittreksel

Wat

De akte van huwelijk omvat de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, woonplaats en de afstamming van de echtgenoten, de naam en voornamen, leeftijd en woonplaats van de getuigen en het verwantschap t.a.v. de echtgenoten, (en eventueel de vermelding van het afgesloten huwelijkscontract).

Je kan de huwelijksakte opvragen in verschillende vormen:

 • vooreensluidend afschrift, dit is een volledige kopie van het originele document
 • een uittreksel met afstamming, dit is een verkorte versie van het orginele document
 • een internationaal uittreksel, dit is een verkorte versie van de originele akte, opgesteld in verschillende talen. Dit document kan zonder legalisatie onmiddellijk aanvaard worden in de landen die de overeenkomst van Wenen (1976) hebben ondertekend.

Voor wie

De afgifte van afschriften of uittreksel met vermelding van afstamming  van akten van minder dan 100 jaar,  is wettelijk beperkt. Zij kunnen afgeleverd worden aan:

 • openbare overheden
 • de personen op wie de akte betrekking heeft
 • de echtgenoot of de overlevende echtgenoot
 • de wettelijke vertegenwoordiger
 • de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (bv. ouders, kinderen)
  (geen aanverwanten en zijlijn zoals bv. broers of zussen, stiefouders …)
 • de erfgenamen
 • de notaris en de advocaat

Andere personen kunnen slechts een dergelijk afschrift of uittreksel krijgen  wanneer zij een toestemming kunnen voorleggen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, mits zij laten blijken een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang te hebben.

Je vraagt het document persoonlijk aan. Het document wordt kosteloos verstrekt.

Voor de afgifte van afschriften en opzoekingswerk in het kader van genealogisch onderzoek, moet je je wenden tot  de Archiefdienst. 

Hoe aanvragen

Het document wordt bij voorkeur digitaal aangevraagd, via het e-loket (zie onderstaande link).   Je ontvangt het document automatisch in je mailbox.

Bij persoonlijke afhaling aan het loket, breng je je identiteitskaart mee. Je ontvangt dan onmiddellijk het afschrift of het uittreksel.

Indien je het document in het buitenland moet voorleggen én het moet gelegaliseerd zijn, dan is er nog een tussenkomst van de dienst legalisatie (FOD Buitenlandse Zaken) nodig.

Maak hier je afspraak:

E-loket

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30
F
051 40 51 89