Afstamming, kind

Afstamming binnen het huwelijk

Een kind dat geboren wordt tijdens het huwelijk of binnen de 300 dagen  na de ontbinding van het huwelijk (door echtscheiding of overlijden man), heeft de echtgenoot van de moeder als vader.

De wetgeving voorziet een aantal uitzonderingen op deze regel:

  • indien het kind geboren wordt binnen de 300 dagen na de verdwijning van de echtgenoot (wordt vastgesteld in een vonnis van afwezigheidsverklaring)
  • indien de moeder, binnen de 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk, hertrouwt, dan is de nieuwe echtgenoot de vader van het kind
  • indien het kind meer dan 300 dagen geboren wordt nadat:
    • de echtgenoten gemachtigd worden door de rechtbank (of vrederechter) om een aparte verblijfplaats te houden
    • er een verzoekschrift tot echtscheiding onderlinge toestemming werd neergelegd bij de rechtbank
    • de echtgenoten op een verschillend adres werden ingeschreven in het   bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister,

dan is (eventueel) de nieuwe partner van de moeder de vader van het kind.

Indien de echtgenoten op een apart adres zijn ingeschreven maar toch het behoud willen van het vaderschap van de echtgenoot, dan moeten zij bij de geboorteaangifte van het kind samen een verklaring afleggen bij de gemeente van geboorte.

De betrokken partijen moeten bij de geboorteaangifte zelf de bewijsstukken van de rechtbank voorleggen, waaruit blijkt dat zij een machtiging tot aparte verblijfplaats hebben of een verzoekschrift hebben neergelegd bij de rechtbank.

Wanneer je in een echtscheidingsprocedure verwikkeld bent en er is sprake van een nieuwe relatie, is het belangrijk om tijdig je adres officieel te wijzigen of de nodige gerechtelijke stappen te ondernemen i.v.m. een aparte verblijfplaats, omdat dit doorslaggevend kan zijn om te bepalen of de nieuwe partner ook de vader is van het pasgeboren kind.

Afstamming buiten het huwelijk (Erkenning)

Voor meer info hierover, zie gerelateerde items onderaan de pagina.

Afstamming levenloos geboren kinderen

Voor kinderen die doodgeboren worden na een zwangerschap van minimaal 6 maanden,  kan de naam van de vader vermeld worden in de akte (na toestemming van de moeder). Kinderen die overlijden binnen het jaar na de geboorte kunnen worden erkend door de vader.

Indien je binnenkort bevalt en/of je hebt vragen bij de nieuwe afstammingswet, dan contacteer je best vooraf de Dienst Burgerlijke Stand.  

Gerelateerde items

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30
F
051 40 51 89