Kansspelcommissie

Een horecazaak die kansspelen wenst te plaatsen (bvb. bingotoestellen,...) heeft een vergunning van de kansspelcommissie nodig. Een vergunninghouder mag maximaal twee bingo’s plaatsen. Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een bingotoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers jonger dan 18 jaar automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft uiteindelijk wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op de bingo spelen.

Om de vergunning te kunnen aanvragen bij de kansspelcommissie, is een voorafgaand advies van de burgemeester nodig. Hierin verklaart de burgemeester dat  aan alle wettelijke voorwaarden voor de uitbating van de kansspelinrichting is voldaan of het bewijs dat dit advies aangetekend werd aangevraagd. Dit advies moet origineel zijn, ondertekend door de burgemeester of een gewettigd gevolmachtigde en voorzien van een stempel van de gemeente (nota betreffende het advies van de burgemeester). Een bewijs van aanvraag moet minstens 1 maand oud zijn, alvorens het dossier wordt behandeld.

U kunt de vraag voor advies richten t.a.v. de dienst secretariaat van de stad Tielt.

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89
Kansspelcommissie
Deel deze pagina