Kansspelcommissie

Voor het aanbieden van kansspelen in een drankgelegenheid (kansspelinrichting klasse III) hebt u een vergunning C nodig. Die vergunning moet u aanvragen bij de kansspelcommissie. 
 
Voorwaarden
 
Voor een vergunning C is een (niet-bindend) advies van de burgemeester nodig.

Er is een beperking tot de plaatsing van maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet in kansspelinrichtingen klasse III. De toegelaten automatische kansspelen zijn Bingo en One ball. Voor de spelen met verminderde inzet wordt er gewerkt aan een limitatieve lijst van toegelaten spelen.

Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een kansspeltoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers die jonger dan 18 jaar zijn, automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op het kansspel spelen.

Procedure
 Om een vergunning C aan te vragen vult u het aanvraagformulier in (het originele exemplaar, geen kopie). Stuur het formulier ondertekend op naar de Kansspelcommissie, samen met:
  • een advies van de burgemeester waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan wat de exploitatie van de drankgelegenheid betreft
  • de gegevens van de onderneming en de vestigingseenheid in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)
  • een advies uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden). U vraagt dat attest op via:
  • een kopie van de statuten van de vennootschap als de aanvrager een rechtspersoon is
  • een origineel uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de afgelopen drie jaren (enkel als de aanvrager buitenlander is).

U kunt de vergunning C ook rechtstreeks aanvragen via de website van de kansspelcommissie.

Geldigheidsduur

De vergunning is vijf jaar geldig.

Als u de vergunning wilt stopzetten, meldt u dat aan de Kansspelcommissie via info@gamingcommission.be en stuurt u de originele vergunning en het uithangbord terug de Kansspelcommissie. De eenmalige bijdrage die betaald werd, kan niet (pro rata) teruggevorderd worden.

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89
Kansspelcommissie