Kinderopvang Tanneke

Kinderopvang Tanneke staat open voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs, die nood hebben aan opvang voor en na schooltijd en tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen.

In Tanneke is er aandacht voor een huiselijke, gezellige sfeer in alle opvangruimtes met speelhoeken. Er wordt ingespeeld op de specifieke noden van de groep en het individuele kind. Tanneke zorgt voor een boeiende variatie tussen vrij spel en voorbereide activiteiten. Op woensdagmiddagen en vakantiedagen is er per leeftijdsgroep minstens één activiteit voorzien.

 

Kinderopvang heeft 3 locaties:

Tanneke Tielt Tanneke Aarsele Tanneke Kanegem
Belgiëlaan 2 Jules van Ooststraat 43 Kanegemstraat 168
T 051 42 82 50 T 051 54 43 88 T 051 72 20 08
tanneke@tielt.be iboaarsele@skynet.be tanneke.kanegem@gmail.com

  

Inschrijving voor opvangmomenten

Inschrijven voor de opvang verloopt vanaf september 2016 via Kwandoo (https://tielt.kwandoo.com). Ouders kunnen hun kinderen zowel in het schooljaar als in vakantieperiodes zelf inschrijven. Via deze website kan ingeschreven worden voor zowel kinderopvang Tanneke als de Jeugd- en Sportdienst.

Indien het de eerste keer is dat jouw kind naar de opvang komt, vragen we je eerst langs te komen voor het invullen van de schriftelijke overeenkomst (bijlage) en het overlopen van het huishoudelijk reglement en het retributiereglement (bijlage). Nadien wordt er –indien gewenst- een rondleiding gegeven in de opvang. 

 

Openingsuren

Kinderopvang Tanneke is zowel tijdens het schooljaar als tijdens vakantiedagen dagelijks open van 6u30 tot 19u00.

Let op: de locatie Kanegem is tijdens het schooljaar enkel open op woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije dagen.

 

Sluitingsdagen 2018

 • Algemene sluitingsdagen: Tanneke Tielt, Aarsele en Kanegem
  • donderdag 10 mei
  • vrijdag 11 mei
  • maandag 21 mei  
  • vrijdag 8 juni 
  • woensdag 15 augustus
  • vrijdag 14 september: naschools
  • donderdag 1 november
  • vrijdag 2 november
  • maandag 24 december
  • dinsdag 25 december
  • woensdag 26 december
  • maandag 31 december
  • dinsdag 1 januari
 • Sluitingsdagen Aarsele
  • maandag 23 juli t.e.m. 3 augustus
 • Sluitingsdagen Kanegem
  • maandag 16 juli t.e.m. 3 augustus
  • maandag 24 december t.e.m. 1 januari

 

Verplaatsing van en naar de school

Tielt De verplaatsing van de kinderen gebeurt te voet, met minibusjes of met een grote bus. De regeling varieert in functie van de afstand en de leeftijd van de kinderen.

Aarsele en Kanegem De school is gelegen op wandelafstand van de kinderopvang. De kinderen worden onder begeleiding tot aan de schoolpoort of naar de opvang gebracht.

 

Ouderbijdrage

Kinderopvang Tanneke hanteert volgende tarieven. Vanaf 1 februari worden de tarieven geïndexeerd. Deze staan in het vet tussen haakjes.

 • 1,02 (1.03) euro per begonnen half uur
 • 4,66 (4.75) euro voor een verblijf minder dan 3 uur
 • 7,01 ( 7.14) euro voor een verblijf tussen 3 en 6 uur
 • 13,20 (?13.45) euro voor een verblijf van meer dan 6 uur

In deze tarieven zijn drankjes, tienuurtje en vieruurtje inbegrepen.

Het computerprogramma berekent op woensdag afhankelijk van het verblijf het goedkoopste tarief uit. Wanneer 2 of meer kinderen uit eenzelfde gezin tegelijkertijd gebruik maken van de opvang krijgen deze kinderen 25% korting.

Als de financiële situatie van de ouder(s) daartoe aanleiding geeft, kan een sociaal tarief gehanteerd worden. Indien u meent in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van sociale aard, neemt u hiervoor best contact op met de coördinator.

Om misbruik te voorkomen wordt een vergoeding aangerekend wanneer kinderen na 19u nog in de opvang zijn, te laat geannuleerd wordt, picknick vergeten, kinderen worden gebracht zonder ingeschreven te zijn. Voor meer informatie verwijzen we naar het huishoudelijk reglement in bijlage van deze webpagina.

 

Personeel 

Alle personeel is specifiek gekwalificeerd: begeleid(st)ers zijn allen kinderverzorg(st)er of opvoed(st)er.

Coördinatie en administratie
Griet Serroels: coördinator: griet.serroels@tielt.be 
Kathleen Verschuere: coördinator: Kathleen.verschuere@tielt.be 
Michelle Vandeleene: administratie: Michelle.vandeleene@tielt.be 

 

Kinderbegeleidsters locatie Tielt
Brenda Danneels
Melissa De Decker
Charlotte Delaere
Julie De Vreese
Steffi Dooms
Chantal Haeck
Marleen Heytens
Rebecca Soenens 
Karen Steyaert
Tineke Vandevoorde
Tine Vandewege
Katrien Vanseveren
Daisy Van Watermeulen
Barbara Verraest

Kinderbegeleidsters locatie Aarsele/Kanegem
Hanne Decloet
Tine Helsen
Melissa Vandamme
Darline Verheye
Adelheid Vermeulen
Sofie Van Ryckeghem
Sandrine Vermaercke