Kinderopvang Tanneke

Kinderopvang Tanneke staat open voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs, die nood hebben aan opvang voor en na schooltijd en tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen.

In Tanneke is er aandacht voor een huiselijke, gezellige sfeer in alle opvangruimtes met speelhoeken. Er wordt ingespeeld op de specifieke noden van de groep en het individuele kind. Tanneke zorgt voor een boeiende variatie tussen vrij spel en voorbereide activiteiten. Op woensdagmiddagen en vakantiedagen is er per leeftijdsgroep minstens één activiteit voorzien.

Kinderopvang heeft 3 locaties:

Tanneke Tielt Tanneke Aarsele Tanneke Kanegem
Belgiëlaan 2 Jules van Ooststraat 43 Kanegemstraat 168
T 051 42 82 50 T 051 54 43 88 T 051 72 20 08
tanneke@tielt.be iboaarsele@skynet.be tanneke.kanegem@gmail.com

  

Inschrijving voor opvangmomenten

Inschrijven voor de opvang verloopt via Kwandoo: https://tielt.kwandoo.com. Ouders kunnen hun kinderen zowel in het schooljaar als in vakantieperiodes zelf inschrijven. Via deze website kan ingeschreven worden voor zowel kinderopvang Tanneke als voor activiteiten van de diensten Jeugd en Sport.

Indien het de eerste keer is dat jouw kind naar de opvang komt, vragen we je eerst langs te komen voor het invullen van de schriftelijke overeenkomst (bijlage) en het overlopen van het huishoudelijk reglement en het retributiereglement (bijlage). Nadien wordt er - indien gewenst - een rondleiding gegeven in de opvang. 

 

Openingsuren

Kinderopvang Tanneke is zowel tijdens het schooljaar als tijdens vakantiedagen dagelijks open van 6u30 tot 19u00.

Let op: de locatie Kanegem is tijdens het schooljaar enkel open op woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije dagen.

Sluitingsdagen 2024

 • Algemene sluitingsdagen: Tanneke Tielt, Aarsele en Kanegem
  • maandag 1 april
  • woensdag 1 mei
  • donderdag 9 mei
  • vrijdag 10 mei 
  • maandag 20 mei
  • vrijdag 14 juni  
  • donderdag 15 augustus
  • vrijdag 13 september (NM)
  • vrijdag 1 november
  • maandag 11 november
  • woensdag 25 december
  • donderdag 26 december
 • Sluitingsdagen zomer Tanneke Aarsele
  • maandag 22 juli t.e.m. 2 augustus
 • Sluitingsdagen zomer Tanneke Kanegem
  • maandag 22 juli t.e.m. 9 augustus
 •  

Verplaatsing van en naar de school

Tielt De verplaatsing van de kinderen gebeurt te voet, met minibusjes of met een grote bus. De regeling varieert in functie van de afstand en de leeftijd van de kinderen.

Aarsele en Kanegem De school is gelegen op wandelafstand van de kinderopvang. De kinderen worden onder begeleiding tot aan de schoolpoort of naar de opvang gebracht.

Ouderbijdrage

Kinderopvang Tanneke hanteert volgende tarieven. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd. 

 • € 1,21 per begonnen half uur
 • € 5,51 voor een verblijf minder dan 3 uur
 • € 8,30 voor een verblijf tussen 3 en 6 uur
 • € 15,80 voor een verblijf van meer dan 6 uur

In deze tarieven zijn drankjes, tienuurtje en vieruurtje inbegrepen.

Het computerprogramma rekent op woensdag afhankelijk van het verblijf het goedkoopste tarief uit. Wanneer 2 of meer kinderen uit eenzelfde gezin tegelijkertijd gebruik maken van de opvang krijgen deze kinderen 25% korting.

Als de financiële situatie van de ouder(s) daartoe aanleiding geeft, kan een sociaal tarief gehanteerd worden. Indien je meent in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van sociale aard, neem je hiervoor best contact op met de coördinator.

Om misbruik te voorkomen wordt een vergoeding aangerekend wanneer kinderen na 19u nog in de opvang zijn, te laat geannuleerd wordt, picknick vergeten, kinderen worden gebracht zonder ingeschreven te zijn. Voor meer informatie verwijzen we naar het huishoudelijk reglement in bijlage van deze webpagina.

Personeel 

Alle personeel is specifiek gekwalificeerd: begeleid(st)ers zijn allen kinderverzorg(st)er of opvoed(st)er.

Gezocht: Hoofdmonitoren 

Om de vakantiewerkingen vlot te laten verlopen, zijn we voortdurend opzoek naar gemotiveerde jongeren die een handje willen helpen in de kinderopvang. Ken je jongeren die  samen met ons de kwalitatieve opvang verder willen uitbouwen?

Maak hen warm en laat ze contact opnemen met de coördinator.  

Coördinatie en administratie

Charlotte Kino: coördinator: Charlotte.kino@tielt.be

Kathleen Verschuere: deskundige: Kathleen.verschuere@tielt.be 
Michelle Vandeleene: administratie: Michelle.vandeleene@tielt.be